Demokratins öde bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? – Tässä antologiassa yhdeksän kirjoittajaa tarkastelee demokratian kohtaloa eri näkökulmista.

Yrittäjänä Suomessa (Magma-studie 1/2014)

Tämä raportti kertoo maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksista. Se hakee vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin. Mikä saa maahanmuuttajan ryhtymään yrittäjäksi? Mitkä seikat estävät hänen yrityksensä kasvun aikana, jolloin Suomi tarvitsee kipeästi lisää talouskasvua ja työpaikkoja?

Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja?

Kaksikielistä koulua käyneiden oppilaiden koulumenestys ja kielitaito ovat kansainvälisten tutkimusten valossa keskimäärin huomattavan hyvät. Suomessa ei kuitenkaan ole kaksikielistä koulua, jossa osa opetuksesta annettaisiin suomen, osa ruotsin kielellä. Jos sellainen perustetaan, lähtökohtana tulee...

Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? (Magma-studie 4/2013)

Tässä selvityksessä emeritaprofessori Marketta Sundman esittää kansainvälisiä kokemuksia hyödyntäen erilaisia vaihtoehtoja ja määrittelee mitä käsite ”kaksikielinen koulu” tarkoittaa.

Ruotsalaisuuden päivä on enemmän kuin tarpeen

Trevlig svenska dagen! Det svenska språket och finlandsvensksheten har varit naturliga delar av vårt samhälle. Tyvärr är det inte längre så. Rörelsen mot "tvångssvenskan" har fått sådana dimensioner som bevisar att det inte mera handlar endast om språkstudier. Aktivisterna påstår, att frivilliga svenskan...

Ruotsin kieltä kannattaa opiskella

Maaseudun Tulevaisuudessa (6.11.) Sirpa Salovius kirjoittaa ruotsin kielen merkityksestä: "Suomen ulkopolitiikkaa on sotien jälkeen johdettu niin, että Suomi on saanut enemmän liikkumavaraa Pohjoismaihin ja yleensäkin lähteen unohtamatta hyviä suhteita itäiseen naapuriimme. Ruotsista Suomi on saanut...

Välkommen till Magmas diskussion på bokmässan

Tankesmedjan Magma ordnar en diskussion om temat under årets bokmässa i Helsingfors fredagen den 25 oktober klockan 15.30 på Edith Södergran-scenen i Helsingfors mässcentrum.

Vihapuheet syyniin

Netti on oiva viestin ja sosiaalinen media nopeasti reagoiva keskustelufoorumi, mutta ei ongelmaton, sillä nimettömän verkkokirjoittelu antanut tilaa tuomittavalle vihapuhetta ja törkykirjoittelulle, kirjoittaa toimittaja Kari Arola ja vaatii vihapuheet syyniin.

Onko Suomi ruotsalainen?

Saimaa lehdessä (20.3.) Kari Tegelberg arvioi TV-sarjaa Suomi on ruotsalainen.

Haluatko olla sinisen vai ruskean kortin haltija?

Päivi Leppilahti kirjoittaa Satakunnan Kasassa (14.6.) henkilökorttiuudistuksesta.

Tilastot ja maahanmuutto

Maahanmuuton ja kansainvälisen liikkuvuuden tilastointi on Suomessa kehittynyt huimasti sitten 1990-luvun, mutta se on edelleen varsin puutteellista. Tilastokeskus ja eräät muut organisaatiot tuottavat joitakin aineistoja maahan- ja maastamuuttaneista, mutta näitä tietoja ei lähdetä tarkemmin analysoimaan,...

Maahanmuuttajasukupolvet

Maahanmuuttajasukupolvet ovat eurooppalaisen maahanmuuttokeskustelun keskiössä, mutta Suomessa ollaan vasta heräämässä aiheeseen. Maahanmuuttajien lapsiin liittyvät keskustelut identiteetistä, lähiöongelmista, koulumenestyksestä, syrjäytymisestä ja työllisyydestä. Keskusteluissa pohditaan kuinka maahanmuuttajien...