Affärer eller business? (Magma-studie 5/2011)

Samtidigt som Sveriges betydelse i den finska ekonomin består, försämras finländarnas svenskkunskaper. Är detta ett problem? Vilken är svenskans betydelse i dagens näringsliv? Har engelskan blivit dominerande? En rapport av ekonomie doktor, docent Wilhelm Barner-Rasmussen.

Ruotsin kielestä edelleen hyötyä elinkeinoelämässä

24 okt 2011 | Björn Sundell
Englannin kielen taito lukeutuu nykyään työelämän peruskompetensseihin. Englannin merkityksestä huolimatta ruotsin kieli on edelleen tärkeä etenkin sille osalle elinkeinoelämää, jolla on laaja kosketuspinta Ruotsiin. Näissä yrityksissä ruotsin kielen taito näyttää myös edistävän työntekijän urakehitystä....

Affärer eller business?

Engelskan dominerar som internt kommunikationsspråk i stora internationella bolag, men i företagsrelationerna mellan Finland och Sverige är svenskan alltjämt en merit. Svenska används ofta i kommunikationen med moder-, syster- och dotterbolag i Sverige. För den som vill göra karriär i dessa företag är...

I Schweiz talar företagen många språk

17 jul 2011 | Jonas Holmqvist
Den schweiziska modellen garanterar en bestående synlighet för landets tre språk, något som också syns i företagens marknadsföring och kundbetjäning. I Schweiz liksom i flera andra länder leder enspråkighet på regional nivå till bevarad flerspråkighet på nationell nivå, skriver Jonas Holmqvist i den...

Ruotsin kielen taito on silta Pohjoismaihin

Gunvor Kronman skriver i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia om svenskan som en bro till de nordiska länderna.

Vår språkparadox

Lustiga - till och med olustiga - signaler kommer från näringslivets takorganisation EK som häromdagen ville avskaffa den obligatoriska skolsvenskan, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 7.6.

Kieltenopettajien liitto: Kohta täällä puhutaan vain englantia

Ordföranden för Språklärarnas förbund, Kari Jukarainen, tar i MTV3 avstånd från närlingslivets förslag om att slopa den obligatoriska skolsvenskan. Det leder till att det endast är engelskan som gäller.

Pakkoruotsi: Lipponen murahtaa ”jupeille”

Nättidningen uusisuomi.fi följer upp näringslivets (EK) förlag att slopa den obligatoriska tvångssvenskan med en intervju med Paavo Lipponen och en enkät om användningen av svenska.

Lipponen och Kronman: EK underskattar svenskan

EK borde understöda tvåspråkigheten, svarar Paavo Lipponen och Gunvor Kronman som är engagerade i organisationen svenska.nu.

EK haluaa eroon pakkoruotsista

Näringslivets Delegation vill slopa den obligatoriska skolsvenskan till förmån för engelskan, ryska och andra språk.

Ett idébaserat samhälle

Efter andra världskriget när resten av Europa låg i ruiner kunde svenska industrin producera varor för att möta efterfrågan från vår omvärld. Visserligen har Sveriges heder befläckats av agerandet under andra världskriget. Vi vill fortfarande inte riktig gräva i vår historia under 30-40-talen. Signalerna...

Blommor för Google

En nyhetsbild häromdagen visade blomsterkvastar och brinnande ljus, det såg ut som om man ville hedra någon död. På sätt och vis var det så. Bilden var från entrén till Googles högkvarter i Beijing, tagen dagen efter att bolaget meddelat att det flyttar över kontakterna till sina sökmotorer till Hongkong,...