Ruotsinkieliset nuoret muuttavat yhä vilkkaasti Ruotsiin

Muuttovirrat Suomesta Ruotsiin jatkuvat entiseen tapaan. Tämä käy ilmi ajatuspaja Magman uudesta raportista ”Hjärnflykt eller inte? Del II” (Aivovuotoa vai ei? Osa II). Raportin ovat kirjoittaneet tutkijat Kaisa Kepsu Magmasta ja Blanka Henriksson Åbo Akademista. Ruotsiin on muuttanut 2000-luvulla lähes...

Trenden håller i sig – finlandssvenska unga flyttar till Sverige

Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. Det kommer fram i Magmas nya rapport Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter. Rapporten är skriven av Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu och forskare Blanka Henriksson från...

Det svenska, Sverige och Europa

För sju år sedan kunde man visserligen förutse framtida flyktingströmmar till Europa, men som ett slags vag science-fiction. Den arabiska våren hade inte ägt rum, den som stack kusterna bortom det europeiska hemmahavet, Medelhavet, i brand.

Internationell rörlighet – en global megatrend

28 maj 2009 | Tuomas Martikainen
Del 1 i en artikelserie. Människornas globala rörlighet har varit en av megatrenderna under de senaste decennierna. Den globala rörligheten har ökat i samma takt som den globala ekonomin har blivit öppnare, även om människor alltid har flyttat från ett ställe till ett annat. Finland hör till de ekonomiska...

Invandringskonsult

In close to 11 years of living in Europe, I've accomplished plenty beyond working in the high-tech sector: I've also been fairly active in Immigration Policy, especially on aspects that affect migrant labor. Because of this, I keep on getting more and more requests to produce statements or to appear...

Lunch med Peggy Levitt

5 maj 2009 | Magma
Professor Peggy Levitt, som under vårterminen 2009 är Willy Brandt-gästprofessor vid Malmö Institute for Studies of Migration (MIM), talar kring internationella migrationsströmmar. Levitt är till vardags professor i sociologi vid Wellesley College i Boston, USA.

Stängda gränser och öppna

För närvarande är invandrarna i Helsingforsregionens 14 kommuner ungefär lika många som finlandssvenskarna, detta om man med invandrare avser dem som inte har finska eller svenska som modersmål. Klassificeringen kan diskuteras men är ändå intressant för dem som vill studera trenderna. År 2025 uppskattas...
  • 1 (current)