Opinionsmätning bland svenskspråkiga - regeringen måste bytas

Omkring 70 procent av de svenskspråkiga kommer fortfarande att rösta på SFP – inga stora förändringar har skett i väljarstödet. Bland annat detta framgår av en opinionsundersökning som Magma och Nyhetsbyrån SPT låtit göra inför riksdagsvalet.

Lågt valdeltagande ökar chansen för SFP i Europaparlamentetsvalet

I alla EU-val hittills har SFP lyckats få in sin kandidat, men varje gång har partiet legat mer eller mindre på gränsen. Så är det också denna gång. Det här kommer fram i Magmas rapport ”Konsten att hållas flytande. Den finlandssvenska representationen i EU-valen 1994–2019”. Rapporten har skrivits...

Varför Sfp? Miksi RKP? Why Sfp?

Inget parti motsvarar allt det man står för. Men år 2012 finns det goda orsaker för att välja att kandidera för Sfp.

När ketchupflaskan överraskade

Ledarskribenten Jan-Erik Andelin i Östra Nyland och Borgåbladet 8.11. (www.ostnyland.fi) skriver att Sfp i frågan om tvåspråkiga måste välja mellan nykonservativ traditionalism och liberalism. "Helsingin Sanomat överraskade väldigt många med enkäten som visade att så många finskspråkiga föräldrar...

En finlandssvensk valkrets kan vara räddningen

Det är språkfrågan och de finlandssvenska väljarna som bär SFP, och det är inte lönt att fiska i andra vatten. Det är Kimmo Grönlunds konklusion av den nyutgivna boken Språk och mobilisering, om finlandssvenskars beteende i valet 2007. Hbl:s Sylvia Bjon rapporterar 1.4.

Byteshandel om svenskan?

Nils Torvalds fick till stånd en hel del med sin kolumn i Hufvudstadsbladet dagarna före julafton, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare 28.12.

Den politiska finlandssvenskheten

Finlandssvenskheten som politiskt begrepp, "den politiska finlandssvenskheten" diskuteras rätt sällan.
  • 1 (current)