Opinionsmätning bland svenskspråkiga - regeringen måste bytas

Omkring 70 procent av de svenskspråkiga kommer fortfarande att rösta på SFP – inga stora förändringar har skett i väljarstödet. Bland annat detta framgår av en opinionsundersökning som Magma och Nyhetsbyrån SPT låtit göra inför riksdagsvalet.

Lågt valdeltagande ökar chansen för SFP i Europaparlamentetsvalet

I alla EU-val hittills har SFP lyckats få in sin kandidat, men varje gång har partiet legat mer eller mindre på gränsen. Så är det också denna gång. Det här kommer fram i Magmas rapport ”Konsten att hållas flytande. Den finlandssvenska representationen i EU-valen 1994–2019”. Rapporten har skrivits...

EU-valet – ett hyperspännande och viktigt val

EU-valet den 25 maj är i många avseenden mycket spännande och viktigt. Det som triggar spänningen är de kastvindar som präglat de politiska opinionerna sedan riksdagsvalet 2011.

Nordisk grupp i EU får stöd av en knapp majoritet av kandidaterna i europaparlamentsvalet

Drygt 63 procent av kandidaterna i europaparlamentsvalet i Danmark, Finland och Sverige stöder tanken på en tvärpolitisk grupp i Europaparlamentet. Störst är stödet i Finland med knappt 82 procent och lägst i Sverige med ca 45 procent.

Viktigt med finlandssvenskt EU-mandat

Taloustuktkimus har för Magmas räkning intervjuat 1000 finlandssvenskar inför EU-parlamentsvalet den 25 maj.

Ett öppet eller slutet Europa?

I samarbete med tankesmedjan Counterpoint publicerar Magma inför Europaparlamentsvalet en film om de populistiska utmaningarna i dagens Europa.

En demokratisk paradox

Det finns ett förargligt element av oförutsägbarhet i folkval. Ungefär såhär uttryckte sig gallerhövdingen Aladobix i Asterix-äventyret Tvekampen från 1965. Inspiration fick skaparna René Goscinny och Albert Uderzo från det då aktuella presidentvalet i Frankrike där den sittande presidenten Charles de...

Varför Sfp? Miksi RKP? Why Sfp?

Inget parti motsvarar allt det man står för. Men år 2012 finns det goda orsaker för att välja att kandidera för Sfp.

När ketchupflaskan överraskade

Ledarskribenten Jan-Erik Andelin i Östra Nyland och Borgåbladet 8.11. (www.ostnyland.fi) skriver att Sfp i frågan om tvåspråkiga måste välja mellan nykonservativ traditionalism och liberalism. "Helsingin Sanomat överraskade väldigt många med enkäten som visade att så många finskspråkiga föräldrar...

En finlandssvensk valkrets kan vara räddningen

Det är språkfrågan och de finlandssvenska väljarna som bär SFP, och det är inte lönt att fiska i andra vatten. Det är Kimmo Grönlunds konklusion av den nyutgivna boken Språk och mobilisering, om finlandssvenskars beteende i valet 2007. Hbl:s Sylvia Bjon rapporterar 1.4.

Byteshandel om svenskan?

Nils Torvalds fick till stånd en hel del med sin kolumn i Hufvudstadsbladet dagarna före julafton, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare 28.12.

SFP tog revansch

8 jun 2009 | Björn Sundell
Vilketdera partiet faller ut ur Europaparlamentet, SFP eller Vänsterförbundet? Den frågan ställde chefen för de finska TV-nyheternas politiska redaktion, Olli Ainola, veckan före valet. Han fortsatte sin analys med att beskriva mardrömmen för SFP - först går EU-mandatet förlorat och sedan fortsätter...