Lärorik diskussion om demilitariseringen av Åland

Ålands folkrättsliga, demilitariserade och neutraliserade särställning måste beaktas när Finland utvecklar sitt militära samarbete i Europeiska unionen och internationella organisationer. Om detta råder enighet både i riket och på Åland.

Helsingfors förstår sig inte på dagens Åland

18 maj 2012 | Olav Melin
Synen på vad självstyrelsen är och bör vara är väldigt olika i Mariehamn och Helsingfors, skriver Niklas Lampi i tidningen Ålands ledare (18.5.)

Vakna !!!

Den 8 september 2010 gör Finlands statsminister ett kraftfullt utspel och säger att det behövs en språkrelaterad omtolkning av grundlagen, för i annat fall blir det omöjligt att göra förvaltningsreformer i de områden där det finns svenskspråkiga.

Veckans spådom: Om 20 år pratar vi återförening igen

Åland orienterar sig alltmer mot Sverige, Finland alltmer bort från Åland. Det kommer att få följder., skriver Niklas Lampi i Ålandstidningens ledare. /17.9.)

Tidningen är viktig för hemkänslan

I Ålandstidningen (23.7.) skriver Benita Mattsson-Eklund om betydelsen av kvalitetsmedier i lokalsamhället och hänvisar till Magma-rapporten Det sammanhållande kittet.

Politikers ”juristeri”

Läste för en tid sedan en artikel i Hufvudstadsbladet om att "Esbopolitikern Bymans metrobesvär kostar skattebetalarna 100 miljoner euro extra", och det fick mig osökt att förstå att det inte är bara på "lilla" Åland som förtroendevalda ibland - eller egentligen alltför ofta - tycks ha problem med att...

Senaste nytt från ”Väst-fronten”

Vintern håller ett stadigt grepp om Åland och också den "finansiella kylan" gör sig gällande i landskapet, om än i begränsad omfattning och med en viss eftersläpning.

En rikssvensk barbars bekännelser V

I min ungdom hade jag alltför litet pengar och en alltför stor lägenhet i Stockholm varför jag var tvungen att hyra ut ett rum. En av mina hyresgäster var en jämnårig finlandssvenska från Åland. Hennes far var apotekare i Mariehamn, familjen räknades till samhällets stöttepelare och societet, märkligt...

Landshövdingen som blir kvar

Den 19 juli 1919 tillsatte Statsrådet en kommitté - den så kallade Tulenheimokommittén -, med uppdrag att utarbeta ett förslag till en långtgående självstyrelse för länen i Finland, men redan i oktober samma år fick kommittén "kontraorder" om ett kompletterande och synnerligen brådskande uppdrag, nämligen...

Anonymitet föder censur ?!

"Hota att avslöja! Vilken pajas, avgå omedelbart. Vi behöver inte detta paller i lagtinget."

Nu blir Åland närande ... igen!

I min förra kolumn – "rädda vad som räddas kan" -, försökte jag "försiktigt" förklara att det finns en påtaglig risk att vi ålänningar håller på att förlora kontakten till det övriga Svenskfinland på grund av Ålands accelererande "västorientering". Kolumnen följdes upp av en nyhetsartikel i Tidningen...

Åland på drift västerut

I Vasabladets ledare 25.5 kommenterar Kenneth Myntti landhövding Peter Lindbäcks oro över att åländska unga söker sig västerut: "Precis som Åland borde få sina egna ungdomar att återvända efter slutförda studier borde Finland hitta incitamenten för att ålänningarna vill bibehålla kontakten med fastlandet.