Läsvärt om webbjournalistik och nätetikett

Kristian Lindqvist är nyhetschef på Svenska Dagbladet, där han leder det dagliga arbetet på webbredaktionen. Han har skrivit en bok som inte bara en handbok i webbjournalistik utan också ett tidsdokument över webben eller nätet som medium. Webbjournalistik är en bok i, snarare än om, webbjournalistik....

Nätets mörker

I ÅU:s ledrae (6.8.) skriver Torbjörn Kevin att anonymiteten i nätdebtterna skyddar angriparna.

Den skrivna svenskan håller hög standard

Yle rapporterar på sin hemsida om Magmas utredning om den skrivna svenskan i Finland (21.6.) Den skrivna finlandssvenskan är inte någon bristfällig svenska - men vissa myndighetstexter är så bristfälliga och dåligt översatta från finskan att de är nästan helt oförståeliga. Det visar en färsk rapport...

Tutkijat: Suomenruotsi ei eroa kovin paljon riikinruotsista

STT on julkaissut Magman uusinta selvitystä riikinruotsin ja suomenruotsin eroavaisuudesta (21.6.) Suomenruotsi ei eroa riikinruotsista niin paljon, että kielten ero heikentäisi suomenruotsin asemaa. Näin arvioivat ruotsalaiset tutkijat Linnea Hanell ja Catharina Grünbaum tuoreessa tutkimuksessa,...

Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Hur mår det svenska språket i Finland i dag? Skiljer sig den svenska vi skriver i Finland från den svenska som skrivs i Sverige, och i så fall på vilket sätt? Språkkonsult Linnea Hanell fick i uppdrag att se på texterna med sverigesvenska ögon, och utföra ett par test. Den erfarna språkvetaren och...

Svenskan i Finland vs svenskan i Sverige

Det är inte så sällan som det skrivna svenska språket i Finland - tidningsspråket i synnerhet - får sig en känga, bland annat i insändare och kommentarer i finlandssvenska medier. Vi skriver slarvigt, använder för många finlandismer och kan inte vår grammatik. Det verkar finnas en uppfattning om att...

Arbetarbladet kämpar vidare

Ur finlandssvensk synvinkel var det ett mycket positivt beslut som den socialdemokratiska partistyrelsen fattade i juni 2011 gällande omfördelningen av partiets informationsstöd. Man beslöt nämligen att utveckla och stöda webbinformationen, huvudorganet Uutispäivä Demari samt - glädjande nog - den finlandssvenska...

Journalister som offer

Förr besjöng man gärna soldater som offrade sitt liv för fosterlandet. I dag kunde man då och då känna ett behov av att prisa journalister som offrat sitt liv för sitt land. Inte i Finland, lyckligtvis, men i andra delar av världen.

Tidningen

Peter och Pekka sitter vid grannbordet på det anrika kaféet på Boulevarden. Solen lyser in genom de stora fönstrena och ur kaffekopparna stiger varm ånga i slingor och mjuka dofter. Jag brukar ofta se dem här. Två män kring trettio i prydliga grå tröjor, med varsin portfölj. De möts här varje måndag...

Rasismen kommer att öka i Finland

FNB:s Heidi Hakala har ställt fem frågor till den svenska tidskriften Expos granskning av främlingsfientligheten i Finland (17.5.)

Fjärde statsmakten som aktör i det politiska maktspelet

I efterdyningarna av riksdagsvalet kan det vara på sin plats att reflektera över vilken roll journalistiken, eller som den i dag träffande kallas, den fjärde statsmakten har. Hade journalisterna en andel i att valresultatet inte kunde förutspås? Att Timo Soini på valnatten triumferande kunde utbrista:...

Regeringsbrev om svenskan kan bidra till nordisk debatt

Det är bra att rikssvenskarna via sina egna massmedier informeras om vilka politiska tankar som har fått fotfäste i Finland, noterar Kenneth Myntti Vasabladets ledare(6.4