Jämställdhetsval?

I Helsingin Sanomats nätgallup den 21 mars svarade hälften att så kallade valmaskiner eller kandidattest inverkar på deras röstande. Men tar valmaskinerna fasta på frågor som du anser att är viktiga?

Ska vi ha Danmark eller Kanada som förebild?

Man behöver inte ta seden dit man kommer, det enda som gäller är att ta lagen dit man kommer, skriver Stig Nygård i Vasabladets ledare (9.3.)

Watch Your Mouth!

I'm sure the Russian people will be shocked-shocked!-to discover that U.S. diplomats think the Russian president, Dmitry Medvedev, "plays Robin to Putin's Batman." Italians will be equally horrified to learn that their prime minister, Silvio Berlusconi, is considered "feckless, vain, and ineffective...

Venäläislehdet kiinnostuivat Suomen kielikeskustelusta

Utrikesministeriets medierapport noterar (6.10.) att ryska tidningar kommenterat språkdebatten i Finland.

Vill du bli muslim

För tillfället går det på YLE:s TV1 ett program som på finska heter Muslimielämää (muslimskt liv). Formatet kommer från England, där programmet "Make Me a Muslim" setts i Channel 4. Idén är att några icke-muslimer under en viss tidsperiod (i det finska programmet fem personer under en och en halv månad)...

Våra klimatskeptiker

Jag har länge förundrat mig över den starka misstro mot vetenskapens rön om klimathotet som satt sin prägel på Hbl:s insändarsidor. Man ser att skribenterna, själva inte experter på området, lagt ned en avsevärd energi på att sätta sig in i problematiken för att kunna utmana vetenskapsmännen.

Avundsjukan som driver på svenskans marginalisering

I Vasabladets ledare (10.8.) ondgör sig Kennth Myntti över att fennomanen Erkki Pihkala i sin artikel i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia oemotsagd får påstå att det finns regionala, historiska och ekonomiskt-politiska skäl till att svenskspråkiga är rikare än finskspråkiga.

Tidningen är viktig för hemkänslan

I Ålandstidningen (23.7.) skriver Benita Mattsson-Eklund om betydelsen av kvalitetsmedier i lokalsamhället och hänvisar till Magma-rapporten Det sammanhållande kittet.

Nyttiga medieteser

Betydelsen av en mångsidig, medieproduktion - tidningar, TV, radio och webben i dess olika former är stor för en minoritet, noterar Västra Nyland i en ledarkommentar till Magmas medierapport (11.7.)

I vågskålarna: kvalitet och kvantitet

Historisk och spännande är det webbsamarbete som de forna konkurrenterna Borgåbladet och Östra Nyland nu har startat.Den gemensamma nättidningen heter östsajten och den som loggar in via antagligen on.fi, bbl.fi eller ostnyland.fi. kommer in på sajten.

Magmaoro över svenska som mediespråk

Tankesmedjan Magma oroar sig för att svenskans betydelse som mediespråk minskar, noterar Yles svenska nyhetssida med anledning av Magmas seminarium om medier för minoriteter i Europa (23.6.).

Efterlyses: Storsatsning på svenskt medieutbud

Ett livskraftigt språk baserar sig på flera hörnstenar. Hemmet ger barnet de första orden, skolan bygger upp en begreppsapparat som bär ut i vuxenlivet och medierna hjälper människan att följa med sin tid på sitt eget modersmål. Många nationella minoriteter saknar någon av hörnstenarna, och för dem blir...