Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning...

Räddar SVT FST?

Yles planer på att fylla ut FST 5 med SVT World får under inga omständigheter innebära att tittarna förlorar den enda rikssvenska tv-kanalen i södra Finland, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare 5.6.

Svenskan på internet

7 maj 2010 | Laszlo Vincze
På internet utmanas minoritetsspråket av både majoritetsspråket och engelskan. Särskilt utsatt är svenskan i Nyland sett i ett internationellt perspektiv. Televisionen spelar här en avgörande roll.

Svenskans status på nedgång i Finland

Svenska Dagbladet uppmärksammade(23.3.)svenskans ställning i Finland och lät den omdebatterade Yle-reportern Kirsi Virtanen komma till tals.

Yle-fadäsens två nivåer

I botten för Yle-fadäsen finns statsministerns svaga ledarskap. Sitt beslut gjorde minister Suvi Lindén med Samlingspartiets goda minne, skriver Torbjörn Kevin i Åbo Underrättelsers ledare (13.3.).

Slå fast vad public service är och varför det behövs

Då minister Suvi Lindén dragit tillbaka reformen av Yle ges möjlighet till bättre beredning, skriver Lars Rosenblad i Vasabladets ledare (13.3.)

God natt, FST 5

Läser man mellan raderna i kommentarerna till nyheten om Yle:s sparkrav ringer nog begravningsklockorna för den finlandssvenska tv-kanalen FST 5, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare (13.11.)

Ändrar ingenting

En ledare i landets största tidning skapar lyriska förväntningar bland finlandssvenska politiker. Man ser inte att den politiska logiken följer helt andra banor, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare (27 okt)

Tvåspråkiga väljer annorlunda

Tvåspråkiga hushåll har helt andra TV-vanor än enspråkigt svenska familjer. I takt med att Svenskfinland blir mer tvåspråkigt glider alltfler över i en finsk medievärld. Det är en utmaning för alla som värnar om det svenska språkets fortbestånd i Finland.

Politikens moraliska kris

Än en gång har statsminister Matti Vanhanen hamnat i fokus för medias genomlysning. Denna gång är det inte hans kvinnoaffärer som är orsak till rubrikerna. Utan medieuppståndelsen handlar om långt allvarligare saker. Statsministerns förtroende och trovärdigheten för den politiska kulturen står på spel.

Där pepparn växer

Följande essä, som till en del publicerats i tidskriften Volt, är en subjektiv analys av skeendena kring Papper & Peppar, skriver Janne Strang som i ett halvår var uthyrd arbetskraft från Hufvudstadsbladet. Jag lämnade Peppar & Papper i augusti, med en känsla av lättnad, skriver han.

Anonymitet föder censur ?!

"Hota att avslöja! Vilken pajas, avgå omedelbart. Vi behöver inte detta paller i lagtinget."