Hur råda bot på det passiva motståndet mot svenskan?

Jag tycker att författarens främsta uppgift är att bekämpa rädsla. Därför skriver jag nu på svenska. Även om jag är ytterst rädd för att bli hånad för språkets skull.

Pakkoruotsi äkkiä takaisin!

I tidningen Talouselämä (26.11.) sammanfattar Esko Rantanen den senaste tidens mediediskussion om svenskans ställning och talar för ett återinförande av tvångssvenskan i studentskrivningarna:

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja: Ruotsin vaihtoehdoksi otettava venäjä

I Helsingin sanomats söndagsdebatt skriver direktören för Norra Karelsens landskapsförbund, Pentti Hyttinen, att ryska borde vara ett alternativ till svenskan som skolspråk.

Ett lovvärt och ånyo banbrytande utspel av en president

President Martti Ahtisaari kom med ett uppfriskande utspel om svenskan. Det är bara synd att han verkar vara så ensam i sin oro, skriver Kennth Myntti i Vbl (29.9.).

Ruotsin kielen opiskelu palkitaan myöhemmin elämässä

President Martti Ahtisaari skriver om svenskans betydelse i ett inlägg i Helsingin Sanomat (28.9.). Svenska språket är en resurs värd att ta vara på. Därför borde skolundervisningen inspirera till att tala svenska, skriver Ahtisaari:

Modersmålet i skolan

Vi som på olika sätt och inom olika områden arbetar med och för svenskan i Finland har redan länge uttryckt vår oro för den sjunkande färdighetsnivån i modersmålet hos ungdomar och unga vuxna. Vi vet att detta inte är något speciellt för unga finlandssvenskar, utan att samma slags språkliga osäkerhet...

Finlands sak

I Göteborgs Posten (10.9) skriver Torgny Nordin om betydelsen av märkesåret. Han menar att finska för svenska skolbarn borde vara en självklarhet.

Swedish in the Capital Region

Martin-Eric asked me a long while ago if Luckan would be offering Swedish classes financed by the TE-central. The answer is no. And no again – there are no Swedish courses in the capital region that would be eligible as integrationtraining classes for immigrants.

Hemspråk

Milena Parland har här tagit upp temat om hemspråksundervisningen i Finland. Tack för det!

Migration, integration and its challenges (2)

As we explore the Integration Policies versus immigrants’ experience of Finnish realities it would be nice to take a look at these concepts briefly:

Nu blir Åland närande ... igen!

I min förra kolumn – "rädda vad som räddas kan" -, försökte jag "försiktigt" förklara att det finns en påtaglig risk att vi ålänningar håller på att förlora kontakten till det övriga Svenskfinland på grund av Ålands accelererande "västorientering". Kolumnen följdes upp av en nyhetsartikel i Tidningen...

Ryska och arabiska för ankungar?

Vi får en egen hemspråksgrupp i ryska till min dotters skola i Helsingfors! Hon har i flera år åkt till Suomalainen yhteiskoulu långt borta i Haga för att få undervisning i sitt fadersmål, ryska. När alla andra barn vandrar hem från skolan på fredagseftermiddag, har min lilla flicka satt sig på bussen...