Aftermath of the Magma/Helsinki Times survey on Swedish

While searching the blogosphere for responses to the survey on Swedish culture in Finland, I came across this interesting gem [translated and commented in Finnish on Suomi 24] by Vasa Bladet columnist Kenneth Myntti.

Integrationsdebatt om språkundervisningen

På den finska webbplatsen för forskning av etniska relationer går debatten het om invandrarnas språkval i integrationen. Debatten har utlösts av en färsk undersökning om invandrarnas språkundervisning som gjorts vid centralen för den tillämpade språkforskningen vid Jyväskylä universitet.

Rätten att lära sig svenska

Bland de högutbildade invandrarna i huvudstadsregionen finns det ett stort intresse för landets svenska kultur och för att lära sig svenska. Det konstaterar Niclas Erlin i en ledare i Västra Nyland (27.5.)med hänvisning till den undersökning som tankesmedjan Magma gjort tillsammans med tidningen Helsinki...

Åland på drift västerut

I Vasabladets ledare 25.5 kommenterar Kenneth Myntti landhövding Peter Lindbäcks oro över att åländska unga söker sig västerut: "Precis som Åland borde få sina egna ungdomar att återvända efter slutförda studier borde Finland hitta incitamenten för att ålänningarna vill bibehålla kontakten med fastlandet.

Respekten för främmande kulturer börjar i skolan

”Alla barn i världen ser på samma himmel, det tänker jag ofta på,” sjunger eleverna i klass 5b på festen som avslutar det mångkulturella feståret 2008-09. Eleverna i Blomängens lågstadieskola i östra Helsingfors har bekantat sig med högtiderna i fem av världens religioner. Projektet är unikt i Finland.

Invandrarna kan säkra isflaket

Kenneth Myntti tar fasta på Magmas undersökning om invandrares inställning till svenska i sin ledare i Vasabladet 20.5.2009

Integrationsspåret på svenska fattas i huvudstadsregionen

Hälften alla invandrare i Finland bor i huvudstadsregionen. Jag ber om ursäkt ifall någon upplever ordet invandrare stötande. Det är inte meningen, utan jag använder ordet i rena desperationen, eftersom jag annars borde varje gång säga utlänning, inflyttad, flykting, gästarbetare, asylsökande och då...

MAGMA-DEBATT "Satsa offensivt med modiga och stora kap

I Hbl (2.4.) rapporterar Mikael Kosk från Magmas lunchseminarium med teaterprofessor Erik Söderblom: "Finlandssvenskarna håller på att backa ut i havet. Om vi ska ha något om femtio år ska det satsas nu. De viktigaste momenten är skola och kultur.

Historieförvrängning är politik

I sin kolumn myntinkast skriver Kenneth Myntti i Vasabladet (27.3.) om historieundervisningen om den svenska tiden.

Pratar du svenska?

I Warkauden Lehti (24.3.) skriver Katariina Papunen, 17-årig gymnasist om betydelsen av Svenska Skolan i Varkaus.

Vain muutama jättää kirjoittamatta ruotsin

I Pohjolan Sanomat (6.3), som utkommer i Kemi noteras att över 90 procent av abiturienterna skriver svenska i studentexamen.

Ruotsi valinnaiseksi

Den finska lärartidningen Opettaja uppmärksammar ett initiativ från de gymnasieelevernas förbund om att göra svenska frivillig i gymnasiet.