Finskt, svenskt, ryskt

Henrik Meinander skriver i Idag-kolumnen 11.3 i Hbl att svenska och ryska kunde ställas mot varandra i finska högstadier.

Virkkunen vill vända trenden – men vet ej hur

Försämrade gymnasiekunskaper i svenska går ut över universiteten, suckar undervisningsminister Henna Virkkunen, intervjuad i ÅU (9.3.)

Olyckligt språkbeslut bör återtas

I Österbottens Tidning (9.3.)skriver Börje Hästbacka att svenska som obligatoriskt språk i de finska studentskrivningarna bör återinföras.

Ryskan utmanar svenskan som skolspråk i östra Finland

Ryskans ställning borde prioriteras i skolorna i östra Finland på bekostnad av svenskan.

Kielivalintoja

Carmen Runonen skriver Länsi-Savo (18.2.) om betydelsen av språkval.

Finland behöver en språkstrategi

Johanna Westman i ett ledarstick i Hbl 18.2

Allt fler studerande kan allt sämre svenska

”Vi har fått sänka nivån för godkänt. Många har inte mer kunskaper än turistnivån. Då blir det svårt att klara högskolestudier där man behöver svenskan.”

Allt fler väljer bort svenskan

Länsi-Savo oroar sig över att finländarnas språkkunskap minskar

Farväl till tvångssvenskan

Attityden till svenskan har försämrats, språket är helt enkelt inte ”inne” bland finskspråkiga unga. Närmare 30 procent väljer bort svenskan i studentskrivningarna som en följd av att det blivit ett frivilligt att skriva ämnet. Det i sin tur har lett till att studentexamensnämnden i svenska fått sänka...

Svenskan tappar mark i Finland

HELSINGFORS/KERVO. Språkdebatten blir allt råare i Finland och de stora partiernas ledare ställer inte upp för svenskan. I stället fattar politikerna beslut som underminerar landets tvåspråkighet. Och i skolorna sjunker resultaten - många studenter kan bara turistsvenska när de kommer till universitetet.