Työryhmä pohtimaan ruotsin kielen opetuksen kehittämistä

Opetusministeri Henna Virkkunen asetti torstaina 31.3. työryhmän pohtimaan ruotsin kielen opetuksen ja oppimisen kehittämistä perusopetuksessa ja muilla koulutusasteilla. Työryhmän tehtävänä on lisäksi tehdä ehdotuksia kielellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Tiden inne för den Tredje republiken i Finland?

Det är fatalt att svenskundervisningen i Finland beskrivs i termer av en tidsinställd bomb. Ansvarsfulla politiker må reagera, skriver Kennth Myntti Vasabladets ledare (18.3.)

Jamen, när får man yrkesutbilda sig i Lovisa?

Hur skulle den taxellska paradoxen om enspråkiga svenska lösningar se ut i dag, frågar sig Jan-Erik Andelin i ledaren Östar Nyland (9.3.)

Opetushallitus aikaistaisi ruotsin opetusta

Yle Uutisten mukaan (8.3.) Opetushallitus aikaistaisi toisen kotimaisen kielen opetusta. Opetushallitus esittää, että ala- ja yläluokilla opetus aloitettaisiin vuotta aiemmin kuin nykyään. Esityksen taustalla on huoli etenkin ruotsin kielen rapautuneista taidoista.

Några reflexioner om språkundervisningen

21 jan 2011 | Bengt Broo
Pensionerade skolrådet Bengt Broo, som följt skoldebatten sedan 1960-talet och som varit involverad i grundskolreformen anlägger några reflektioner om språkundervisningen i skolan:

Molemmille kielille on sijansa

Warkauden Lehti muistuttaa pääkirjoituksessaan (20.1.), että vaikka venäjän opetusta lisättäisiin, se ei tarkoita ruotsin sysäämistä syrjään. Kysymyksessä kun on maan toinen virallinen kieli.

Undvik sårande argument

Jag har en ung bror, 23 år gammal nu. Hans vitsord i engelska var alltid 9 eller 10. I svenska hade han - knappt 5.

Öppen diskussion om skolsvenskan ger bäst resultat

I en allmänbildande skola ska svenskan vara obligatorisk, skriver Vasabladets avgående chefredaktör Lars Rosenblad (30.12.)

Kielitaidosta tehtiin pelimerkki

Frågan om skolsvenskan får inte bli en spelbricka för den svenskspråkiga befolkningens intressen, noterar ledarskribenten Antti Blåfield i Helsingin Sanomat 30.12.

Byteshandel om svenskan?

Nils Torvalds fick till stånd en hel del med sin kolumn i Hufvudstadsbladet dagarna före julafton, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare 28.12.

Det genuint svåra

Torbjörn Kevin kommenterar i ÅU:s ledare (23.12.) den undersökning som Svenska Yle har låtit Institutet för finlandssvensk samhällsforskning (ÅA) göra om finlandssvenskarnas inställning till den obligatoriska skolsvenskan.

Märkelig debatt om skolsvenskan

Hur kan det ha gått så här snett? Osökt infinner sig den frågan i anledning av debatten för och emot den för alla elever gemensamma undervisningen i svenska i finska skolor - det kortord som används i sammanhanget vägrar jag ta i bruk.