En iakttagelse

Jag julhandlar på Stockmann. Det blir leksaker åt två minderåriga knattar.

Realist eller mysgubbe?

John-Erik Jansén skriver i Västra Nylands ledare (15.12.) om Sfp ordförande Stefan Wallins irritation över ansvarslösa mysgubbar som vill slopa den obligatoriska svenskan i finska skolor:

Den obligatoriska svenskan – en historisk analys

Svenskans ställning i skolan har diskuterats många gånger under årtiondenas lopp. De politiska konstellationerna har varierat, men många av argumenten är återkommande, konstaterar Erik Geber i en färsk Magmarapport "Den obligatoriska svenskan i Finland - en historisk analys". Geber granskar argumentationen,...

Den obligatoriska svenskan (Magma pm 1)

Svenskans ställning i skolan har diskuterats och debatterats många gånger under årtiondenas lopp. De politiska konstellationerna har varierat, men många av argumenten är återkommande. Undervisningsrådet Erik Geber granskar i detta Magma-pm argumentationen, debatten och processerna som lett till kritiska...

Svenska eller ryska?

I Kommuntidningen (FIKT nr 8) skriver Kommunförbundets svenska direktör Kristina Wikberg om hur hon vid ett besök i Norra Karelen fick en föraning om kraven på att ersätta svenska i skolan mot ryska.

Tiga på två språk?

"Om jag bara hade läst franska i stället för svenska". Jag kunde ha resignerat bläddrat vidare, men jag ögnar ändå igenom insändaren med den rubriken i HS 14.10. Varför ställa språk mot varandra i stället för att tänka sig att lär man sig ett språk blir det också lättare att lära sig ett annat?

Pakkoruotsi on väärä termi

I en artikel i Savon Sanomat (24.9.) ondgör sig Hannu Ranki över att svenskan blivit ett slagträd i den politiska debatten. Han ser tvåspråkigheten och svenskan som en rikedom.

Olisiko pakkovenäjä haluttavampi kuin pakkoruotsi?

Tidningen Karjalainen skriver(22.9.)att statsminister Mari Kiviniemis förslag att ersätta tvångssvenskan med tvångsryska kan skapa en dominoeffekt. Den handlar om att svenskan inte längre - ens som frivilligt ämne - platsar i studentexamen.

Vem behöver svenskan?

Lyckligtvis inser undervisningsministern vad "tvångssvenskan" egentligen handlar om, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare 21.9.

Handling nu

Det är mycket snack och lite verkstad när Finland diskuterar svenskan konstaterar Torbjörn Kevin I ÅU:s ledare 16.9.

Wallin svarar Kiviniemi

SFP:s ordförande Stefan Wallin svarar på statsminister Mari Kiviniemis (c) uttalanden om svenska språket, i ett brev till Hbl:s redaktion avsänt från Rom 9.9.

Det är inte SFP som bestämmer

I Österbottens Tiding kommenterar Bengt Rönnback på ledarplats (14.8.)Bjarne Kallis ustpel om att vara förutseende då det gäller slopandet av den obligatoriska skolsvenskan.