Virkkunen: Kaikkien on opiskeltava ruotsia

I en intervju för Yle/Etelä Karjala(9.8.) poängterar undervisningsminister Henna Virkkunen att ryska som skolspråk inte är ett alternativ till svenskan, ens i landets östra delar.

Wallin: Venäjä ei saa syrjäyttää ruotsia peruskoulussa

Kulturminister Stefan Wallin säger för Yle Etelä-Karjala att undervisningen i svenska inte får ersättas av ryska i skolorna i östra Finland. Han motiverar sin syn med tvåspråkighetsargumentet.

Nationalspråken i medvind

Att regeringspartierna i Finland klart tar ställning för ett tvåspråkigt Finland och ett bevarande av det svenska språkets ställning i skolan är en viktig signal. Svenska behövs i näringslivet, inom förvaltningen och i det nordiska samarbetet. Den sociala och regionala jämlikheten mellan elever i olika...

Debatt om svenskan på finska

I Kommentaren på yle.fi svenska hemsida skriver Susanna Ginman om den debatt om skolsvenskan som fördes på samlingspartiets och Centers partistämmor (16.6.).

Alla skolelever hatar inte svenska

Finska skolelever är mer intresserade av svenskan än vad diskussionen om "tvångssvenska" låter påskina, säger Gunvor Kronman, direktör för Hanaholmens kulturcentrum för Yle:s svenska nätnyheter (16.6.).

Pakko voidaan murtaa alueellisesti

Konsekvenserna av Samlingspartiets partidagsbeslut i fråga om den obligatoriska skolsvenskan kommenteras på ledarplats i tidningen Itä-Savo (15.6.)

Pakkovenäjää pakkoruotsin rinnalle?

Nättidningen uusisuomi.fi uppmärksammar beslutet på Samlingspartiets partikongress att slopa den obligatoriska skolsvenskan:

Vår språkparadox

Lustiga - till och med olustiga - signaler kommer från näringslivets takorganisation EK som häromdagen ville avskaffa den obligatoriska skolsvenskan, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 7.6.

Var är ansvaret, närlingslivet och kommunerna?

Ond spiral. Avvikande åsikter från näringslivet och kommunerna skärper de negativa attityderna till svenska, skriver Kennth Myntti i Vasabladets ledare (3.6.)

Lisää valintoja, vähemmän kouluja

Etelä-Suomen Sanomat i Lahtis skriver i sin sin ledare (3.6.) att svenskan har nationalspråksställning och är en del av den finländska ideniteten. Men förr eller senare måste svenskan som obligatoriskt skolämne diskuteras.

Kieltenopettajien liitto: Kohta täällä puhutaan vain englantia

Ordföranden för Språklärarnas förbund, Kari Jukarainen, tar i MTV3 avstånd från närlingslivets förslag om att slopa den obligatoriska skolsvenskan. Det leder till att det endast är engelskan som gäller.

Pakkoruotsi: Lipponen murahtaa ”jupeille”

Nättidningen uusisuomi.fi följer upp näringslivets (EK) förlag att slopa den obligatoriska tvångssvenskan med en intervju med Paavo Lipponen och en enkät om användningen av svenska.