Lipponen och Kronman: EK underskattar svenskan

EK borde understöda tvåspråkigheten, svarar Paavo Lipponen och Gunvor Kronman som är engagerade i organisationen svenska.nu.

EK haluaa eroon pakkoruotsista

Näringslivets Delegation vill slopa den obligatoriska skolsvenskan till förmån för engelskan, ryska och andra språk.

Stärk den nordiska språkförståelsen

För några år sedan antog de nordiska utbildnings- och kulturministrarna en deklaration om nordisk språkpolitik som bl a slår fast att nordbor ska kunna kommunicera med varandra, och då helst på ett skandinaviskt språk, dvs danska, norska eller svenska. Deklarationen hade sin bakgrund bl a i en oro över...

Vad gör vi med en tankesmedja som kastar yxan i sjön?

En tankesmedja borde bidra med förhoppningar och fräscha idéer. Svenskan betjänas inte av pessimism, skriver Kenneth Myntti i Vasabladets ledare (24.3.) med anledning av Olav S. Melins uttalanden i ett radioprogram om bl.a. den obligatoriska skolsvenskan.

Suomalaisten uusi hyvinvointi lähtee oppimisesta

SITRA (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) efterlyser en ny välfärd. Den har sin grund i undervisningen som påbörjas redan i förskolan och är mer smidig än dagens och har inslag av internationalism. Betänkandet kommenteras i Oppettaja-lehti (12.3.) av Riitta Korkeakivi

Pakkoruotsi

Landets svenskspråkiga är orsaken till att svenskan blivit det mest hatade ämnet i skolundervisningen, skriver Sannfinländarnas riksdagsman Pentti Oinonen i en kolumn i Savon Sanomat (3.3.)

EK: Perusopetuksen kielivalikoiman supistuminen huolestuttavaa

Näringslivets centralförbund (EK) vill ha mera utrymme för andra språk än svenska och engelska i skolundervisningen. Lösningen är att göra svenskan frivillig, skriver utbildningsdirektör Markku Koponen i Kauppalehtis nätupplaga (2.3.)

Ministern som har modet att trotsa en stark folkopinion

I Vasabladets ledare 21.2. ger Kenneth Myntti en eloge åt undervisningsminister Henna Virkkunen som totsar folkopinionen med sitt förslag om att tidigarelägga undersviningen i svenska i finska skolor.

Kielivalintoihin lisää valinnanvaraa

Mera alternativ i valet av språk efterlyser två forskare vid spårkforskningscentralen i en debattartikel i Keski-Suomalainen i Jyväskylä 22.2.

Svenskan under ständig attack

Svenskan i Finland är under fortsatt attack. Senast ut i strid är Uleåborgstidningen Kalevas chefredaktör Markku Mantila som anser att "svenskan borde ge plats åt andra språk", skriver Henrik Othman i ledaren i Österbottens Tidning 27.1.

Finlandssvenskarna vill bevara svenskans ställning

Finlandssvenskarna vill att svenskan ska bibehållas som nationalspråk i Finland. Finlandssvenskarna vill också att svenskan fortsättningsvis ska vara obligatoriskt i skolan. Det här framgår av den opinionsmätning som Åbo Akademi i Vasa har gjort för Svenska Yles räkning.

Många ljuspunkter i debatten

I dag ska svenska intressen bevakas på annat sätt än på den tiden då alla kände till tvåspråkighetens villkor, skriver Kennth Myntti i Vasabladet ledare (27.12.)