”Finlandssvenskarna borde inte isolera sig”

Genom sina enspråkiga lösningar har finlandssvenskarna gjort det för svårt för finskspråkiga att bli tvåspråkiga. Finlandssvenskarna borde ta sig en funderare och tänka på om det lönar sig att stänga in sig i en borg, säger De grönas ordförande, miljöminister Ville Niinistö i en intervju för FNB, som...

På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)

Magma-studie 3-2012 visar hur en tilltagande tvåspråkighet påverkar identiteten och svenskans roll, och ger en fascinerande bild av hur den finlandssvenska identiteten förändras.

På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten

I framtiden syftar ordet ”finlandssvensk” alltmer på en person som talar både finska och svenska ungefär lika bra oberoende av modersmål, visar en undersökning av elever i 26 svenska skolor runt om i Finland. Ju mer tvåspråkigheten breder ut sig, desto oftare blir ”finlandssvensk” och ”tvåspråkig” synonyma...

Tvåspråkiga skolor ingen bra lösning

Utgångspunkten och normen i skolan borde i de flesta fall vara ett språk - en skola. Annars risk för att minoritetsspråkets ställning försvagas. Det skriver Ari Nykvist i en intervju med två spårkforskare i Meddelande från Åbo Akademi/18.

Paradigmskifte i synen på modersmålet en fara

Barbro Allardt Ljunggren,som är doktor i tvåspråkighetsforskning och jobbar som lektor vid Södertörns högskola i Huddinge i Sverige värnar om enspråkiga skollösningar i sitt inlägg i Hbl (19.12.)

Kaksikielinen koulu toisi ruotsin kielen eläväksi

Helsingin Sanomat flggar i sin ledare (1.11.) för tvåspråkiga skolor: "Selvä enemmistö pääkaupunkiseudun asukkaista olisi valmis laittamaan lapsensa kaksikieliseen kouluun. Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämässä mielipidetiedustelussa 55 prosenttia 7-16-vuotiaiden lasten vanhemmista olisi valmis...

Släng dig i väggen, Taxell

I Hufuvudstadsbladet (24.9) fortsätter kolumnisten Thomas Rosenberg debatten om en- eller tvåspråkiga lösningar.

Språken är sällan jämnstarka

De enspråkiga skolorna behövs för att svenskan ska väga lika tungt som finskan i tvåspråkighetens vågskål. Men det finns rum för flexiblare lösningar, skriver Mikael Kosk i Hbl:s ledare (21.9.)

Taxellparadoxen behöver två tillägg

På www.ostnyland.fi som är Östra Nylands och Borgåbladet gemensamma webbtidning fortsätter Jan-Erik Andelin debatten om enspråkiga eller tvåspråkiga lösningar (19.9.)

Linnéa Henriksson instämmer i den taxellska paradoxen

Utvecklingen mot färre och större enheter på olika områden i samhället är en utmanande trend för Svenskfinland, säger Linnea Henriksson i en intervju för Västra Nyland, skriven av Kristian Stark (18.9.)

Det tvåspråkiga blir tyvärr ofta enspråkigt finskt

En fungerande tvåspråkighet förutsätter balans mellan språken, skriver Kennth Mynti i Vasabladets ledare (17.9.)

Där kom en käpp mitt i myrstacken

Maria Wetterstrand har börjat som opinionsbildare i Finland, noterar Jan-Erik Andelin i ledaren i Östra Nyland (12.9.) Exempel på det är att hon vill se tvåspråkiga skolor i Finland.