Gammaltestamentlig” visdom

I ÅU (14.9.) kommenterar Torbjörn Kevin ledaren i Östra Nyland (13.9.), där Jan-Erik Andelin skriver om enspråkiga eller tvåspråkiga skolor.

Ny Magmarapport spelar hasard med svenskan

Varför försöker en finlandssvensk tankesmedja med våld tvinga in finlandssvenskarna i minoritetsstrukturer? DEn frågan ställer Kenneth Myntti i Vasabldet (3.9.) med anledning av Linnea Henrikssons Magma utredning Enspråkiga eller tvåspråkiga lösningar?

En- eller tvåspråkiga lösningar (Magma pm 2)

Valet mellan en- och tvåspråkiga alternativ är inte lätt, men i en färsk Magma-rapport visar PL Linnea Henriksson vilka faktorer som måste beaktas för att utfallet ska bli så gott som möjligt.

En- eller tvåspråkiga lösningar?

Enspråkiga enheter garanterar den svenskspråkiga servicen, men ibland blir enheterna så små att kvaliteten lider. Tvåspråkiga lösningar har större resurser, men verksamheten tenderar med tiden att bli mer finskspråkig. Valet mellan en- och tvåspråkiga alternativ är inte lätt, men i en färsk Magma-rapport...

Tankesmedja: Behåll svenskan!

Den finländska tankesmedjan Magma vill att den obligatoriska skolsvenskan bevaras, noterar Svenska Dagbladet (2.5.)

Vakna, utbildningsstyrelsen

En massa utredningar väller fram över Finland när tankesmedjan Magma lever upp till namnet, skriver Torbjörn Kevin i Åbo Underrättelser(4.5.)om rapporten om frivillig skolsvenska.

Svenskan under attack i Finland

I Svenska Dagbladet skriver Niklas Lampim,chefredaktör för Tidningen Åland en debattartikel om svenskans ställning i Finland (6.4.).

Levande språk

I Ny Tids ledare (18.3.) skriver Fredrik Sonck om handlingsprogrammet för en levande tvåspråkighet

Jamen, när får man yrkesutbilda sig i Lovisa?

Hur skulle den taxellska paradoxen om enspråkiga svenska lösningar se ut i dag, frågar sig Jan-Erik Andelin i ledaren Östar Nyland (9.3.)

Populistisk historieförfalskning

Det är den 23 januari 2011. Jag sitter på ett flygplan över Östersjön och har svårt att koordinera intrycken efter de senaste dagarnas seminarium i Vasa.

Äventyra inte våra medborgerliga rättigheter

3 jan 2011 | Christofer Cronström
I gästkolumnen betonar emeritusprofessor Christofer Cronström betydelsen av finlandssvenskarnas medborgerliga rättigheter och vikten av banden till övriga Norden.

Den mysgubben gick inte?

Språkdebatten når emotionella höjer också i den interna finlandssvenska debatten, noterar Torbjörn Kevin i ÅU:s ledrae (15.12.)