Delad vårdnad om tvåspråkigheten

Svenskan i Finland är inte bara de svenskspråkigas ansvar, skriver chefredaktör Nina Fellman i Nya Åland (8.12.)

Dubbelatacken

Vilken attack mot svenskan är fatalare: hetsdebatten om skolsvenskan eller vår egen avtagande förmåga att tala en ledig, innovativ svenska? Den yttre eller den inre? De här frågorna ställer Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare 4.12.

150 år av språkgräl

Ska svenskan vara ett minoritetsspråk eller ett nationalitetsspråk? Är svenskan på offensiven eller intensiven? Bl.a. detta berör Marika Tandefelt i sin recension av Kennth Mynttis bok i Hbl (19.10.)

Intensivt om defensiven

Söderströms förlag har i samarbete med Magma gett ut en angelägen bok, Kenneth Mynttis debattskrift Svenskan på offensiven eller på intensiven. Jag rekommenderar den varmt för alla som är intresserade av svenskans ställning och framtid i Finland.

Svenskan på akuten?

Bengt Östling på Yle/svenska har gjortett inslag (15.10.) om Kenneth Mynttis bok bok "Svenskan på offensiven eller intensiven".

Ruotsin kielelle vakaa asema

Helsingin Sanomat deklarerar entydigt sitt stöd för det svenska spårket som landet andra nationalspråk (6.10.)

Syntipukin etsintä Suomen kaksikielisyydestä edustaa henkistä taantumaa

I en artikel i Suomen Kuvalehti 25.9. kritiserar Paavo Lipponen kraftigt motståndet mot det svenska inom näringslivets ledning bland en del politiska beslutsfattare. Motståndet mot det tvåspråkiga blottar en andlig stagnation som kan visa sig ödediger för vårt land.

Kaksikielisyys on muuttunut hengitysilmaksi

Nya tider kräver nya argument också för Finlands tvåspråkighet. Svenskans attraktivitet handlar om att motivera människor att lära sig språket, tvånget håller på att bli en belastning, skriver kolumnisten Olli Kivinen i Helsingin Sanomat (21.9.)

Hbl:s kommentar till Kuvalehtis påståenden om finlandssvenskar

"Svenskspråkiga har för mycket makt - och 9 andra påståenden om finlandssvenskar" behandlades i Suomen Kuvalehti nr 34. Hbl:s Sylvia Bjon har gjort en egen version där vi studerar samma påståenden.

Svenskan behöver stöd

Går det inflation i grupper och höjdare som nu vill dra en lans för landets traditionella tvåspråkighet? Den frågar ställer Niclas Erlin i Västra Nylands ledare (29.8.) Han svarar själv att utmaningen är så stor att allas insats behövs, och mycket därtill.

Ruotsin kielen asema on arvioitava uudelleen

Svenskans ställning i vårt land måste omprövas, skriver docent Aarne Mattila, i Helsingin Sanomats Sunnuntaidebatti (22.8.)

Fennomanska fenomen

Det väckte stor uppmärksamhet då Samlingspartiet (på originalspråket Kansallinen Kokoomus) på sin partikongress i juni med ytterst knapp majoritet krävde att svenskan inte längre ska var ett obligatoriskt språk i finska skolor.