Kansakunnan koekaniinit

Helsingin Sanomat kommenterar rapporten Det svenska i Finland 2030 på ledarplats 8.2.

Finlandssvenskans överlevnad kräver nya initiativ

I Vasabladets ledare (3.2.) kommenterar Stig Nygård rapporten Det svenska i Finland 2030 och nya former för samverkan.

Vision 2030 (Magma-studie 1/2010)

Hur ser finlandssvenskarnas framtid ut? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot 2030?

Svenskan under ständig attack

Svenskan i Finland är under fortsatt attack. Senast ut i strid är Uleåborgstidningen Kalevas chefredaktör Markku Mantila som anser att "svenskan borde ge plats åt andra språk", skriver Henrik Othman i ledaren i Österbottens Tidning 27.1.

Finlandssvenskarna vill bevara svenskans ställning

Finlandssvenskarna vill att svenskan ska bibehållas som nationalspråk i Finland. Finlandssvenskarna vill också att svenskan fortsättningsvis ska vara obligatoriskt i skolan. Det här framgår av den opinionsmätning som Åbo Akademi i Vasa har gjort för Svenska Yles räkning.

Många ljuspunkter i debatten

I dag ska svenska intressen bevakas på annat sätt än på den tiden då alla kände till tvåspråkighetens villkor, skriver Kennth Myntti i Vasabladet ledare (27.12.)

Frontalkrock och dubbelkrock

Vad har kommunminister Mari Kiviniemi och president Tarja Halonen gemensamt? Jo, åtminstone det att de i sin strävan att driva vissa intressen har hamnat på kollisionskurs med självaste Grundlagen, skriver Björn Månsson i en gästkolumn för Magma.

Hur råda bot på det passiva motståndet mot svenskan?

Jag tycker att författarens främsta uppgift är att bekämpa rädsla. Därför skriver jag nu på svenska. Även om jag är ytterst rädd för att bli hånad för språkets skull.

Pakkoruotsi äkkiä takaisin!

I tidningen Talouselämä (26.11.) sammanfattar Esko Rantanen den senaste tidens mediediskussion om svenskans ställning och talar för ett återinförande av tvångssvenskan i studentskrivningarna:

Suomenruotsista eliitin kieli?

I nättidningen Uusi Suomi (24.11.) skriver Niklas Herlin, ägare till sajten, om sin inställning till det svenska. Vad man än skriver utlöser det känslomässiga utfall, noterar han:

Ruotsin kieli on voimavara

Svenska språket måste bevara sin livskraft i Finland, skriver kvällstidningen Iltalehti (6.11.) på ledarplats.

Ändrar ingenting

En ledare i landets största tidning skapar lyriska förväntningar bland finlandssvenska politiker. Man ser inte att den politiska logiken följer helt andra banor, skriver Torbjörn Kevin i ÅU:s ledare (27 okt)