En statsman talar klarspråk

Martti Ahtisaaris brandfackla om svenskan är lika vältajmad som välkommen, skriver Chefredaktör Niklas Lampi i Ålandstidningen (30.9).

Ahtisaari ärsytti nettikansan

Nättidningen Uusi Suomi noterar att president Martti Ahtisaaris försvarsartikel för svenskan vållat en insändarstorm på Helsingin Sanomats och Uusi Suomis nättidningar.

Ett lovvärt och ånyo banbrytande utspel av en president

President Martti Ahtisaari kom med ett uppfriskande utspel om svenskan. Det är bara synd att han verkar vara så ensam i sin oro, skriver Kennth Myntti i Vbl (29.9.).

Ruotsin kielen opiskelu palkitaan myöhemmin elämässä

President Martti Ahtisaari skriver om svenskans betydelse i ett inlägg i Helsingin Sanomat (28.9.). Svenska språket är en resurs värd att ta vara på. Därför borde skolundervisningen inspirera till att tala svenska, skriver Ahtisaari:

Vårt Land, Kolumni Metrossa

I gratistidningen Metro (10.06) beskriver kolmunisten Tapio Liinojan hur han under en månad valde att leva sitt liv på svenska. En nyttig erfarenhet. Tvåspråkigheten är en rikedom,summerar Liinoja:

The Swedish-speaking minority must rethink its position

I Helsinki Times har chefredaktör Alexis Kouors intervjuat Pär Stenbäck om svenskan ställning i Finland.

Emme eronneetkaan täysin vuonna 1809

I demari.fi skriver Matti Linnanahde om det svenska i Finland.

Jag, Jörn Donner och finlandssvenskheten

J P Roos, professor i socialpolitik vid Helsingfors Universitet, polemiserar med Jörn Donner i sin webbkrönika i grannland. Se: http://www.hanaholmen.fi/svenska/

Svenskan tappar mark i Finland

HELSINGFORS/KERVO. Språkdebatten blir allt råare i Finland och de stora partiernas ledare ställer inte upp för svenskan. I stället fattar politikerna beslut som underminerar landets tvåspråkighet. Och i skolorna sjunker resultaten - många studenter kan bara turistsvenska när de kommer till universitetet.