Två enspråkiga områden plus ett tvåspråkigt?

I Vasabladet erinrar Viveca Dahl (27.11.) om förslaget om att Svenskfinland skulle bestå av två ensprpåkiga regioner och en tvåspråkig region.

Ryska lärdomar – på finlandssvenska

Vi har ett grannland som aldrig upphör att fascinera, nämligen Ryssland. Spännande, men också skrämmande, med tanke på landets blodiga och våldsamma historia. Gåtfullt och dunkelt. Men samtidigt också förvaltare av ett enormt kulturellt arv från odödliga författare till ovärderliga konstverk. Misstänksamt,...

Långsiktig språkstrategi livsviktig

Senaste vecka tillsatte statsrådet en styrgrupp, som under statsministerns ledning ska utveckla en långsiktig språkstrategi för våra två livskraftiga nationalspråk, finskan och svenskan. Det här skriver justitieminister Anna-Maja Henriksson på Sfp:s hemsida. Utgående från denna ska konkreta åtgärder...

Kielipolitiikkaa ilman vaatteita

I sin kolumn i Helsingin Sanomat (13.11.) skriver tidningens chefredaktör Mikael Pentikäinen om betydelsen av tvåspråkigheten och anser att förslaget om tvåspråkiga skolor bör utredas.

Effekten av att inte kunna skriva på svenska i Finland

8 nov 2011 | Åsa Mickwitz
Gästkolumnen är skriven av FD Åsa Mickwitz, universitetslektor i modersmål vid Språkcentrum, Helsingfors universitet. "Jag fick L i modersmålet i studenten, men jag vet inte längre hur man skriver på svenska". Så uttrycker mina studenter många gånger sin frustration över skrivandet vid universitetet.

Kaksikielinen koulu toisi ruotsin kielen eläväksi

Helsingin Sanomat flggar i sin ledare (1.11.) för tvåspråkiga skolor: "Selvä enemmistö pääkaupunkiseudun asukkaista olisi valmis laittamaan lapsensa kaksikieliseen kouluun. Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämässä mielipidetiedustelussa 55 prosenttia 7-16-vuotiaiden lasten vanhemmista olisi valmis...

Släng dig i väggen, Taxell

I Hufuvudstadsbladet (24.9) fortsätter kolumnisten Thomas Rosenberg debatten om en- eller tvåspråkiga lösningar.

Språken är sällan jämnstarka

De enspråkiga skolorna behövs för att svenskan ska väga lika tungt som finskan i tvåspråkighetens vågskål. Men det finns rum för flexiblare lösningar, skriver Mikael Kosk i Hbl:s ledare (21.9.)

Taxellparadoxen behöver två tillägg

På www.ostnyland.fi som är Östra Nylands och Borgåbladet gemensamma webbtidning fortsätter Jan-Erik Andelin debatten om enspråkiga eller tvåspråkiga lösningar (19.9.)

Det tvåspråkiga blir tyvärr ofta enspråkigt finskt

En fungerande tvåspråkighet förutsätter balans mellan språken, skriver Kennth Mynti i Vasabladets ledare (17.9.)

Där kom en käpp mitt i myrstacken

Maria Wetterstrand har börjat som opinionsbildare i Finland, noterar Jan-Erik Andelin i ledaren i Östra Nyland (12.9.) Exempel på det är att hon vill se tvåspråkiga skolor i Finland.

Gammaltestamentlig” visdom

I ÅU (14.9.) kommenterar Torbjörn Kevin ledaren i Östra Nyland (13.9.), där Jan-Erik Andelin skriver om enspråkiga eller tvåspråkiga skolor.