Inte fullt så illa i alla fall – eller?

Opinionsundersökning ger hopp. Språkklimatet ser ut att ha blivit mildare sedan mitten av 1990-talet. En färsk opinionsundersökning ger hoppfulla signaler, men också oroväckande tendenser.

Svenskans ställning i Finland

Magma presenterar sin första undersökning om läget i Svenskfinland.

Nordens kompletta och samhällsbärande språk

I ungefär tio års tid har nordiska språkforskare, ofta med en bakgrund i språkvården, ägnat tid och krafter åt språkpolitik. Det första kompletta språkpolitiska handlingsprogram som kom ut var det grönländska (2002). Som bäst skrivs ett handlingsprogram för finskan i Finland. Svenskarna, danskarna, finlandssvenskarna,...

Obamas väg

Barack Obama är den första nyvalda (och demokratiska) presidenten i USA efter 9/11. Vad betyder det? Jag vet inte, men jag hoppas att något av den stora amerikanska rädslan skall försvinna nu, och att USA skall bli vad det alltid lovat att det skall vara:

Finlandssvensk - ett irrelevant begrepp

Det har sagts förut, det sägs nu, och det kommer att sägas framöver, men jag anser begreppet finlandssvensk vara irrelevant, missvisande och otidsenligt.

Valga - Valka : 1 linn, 2 riiki - 1 pilsēta, 2 valstis

Thursday evening, I joined the inhabitants of the twin town of Valga-Valka, sitting smack on the Estonian-Latvian border, to celebrate their entry into the Schengen treaty. Ever since I first crossed the border there on a roadtrip from Tallinn to Fallingbostel, in year 2001, I knew I would have to return...