Logga in

Sök

Arkiv Tema

Tema

Större tema-artiklar av utomstående skribenter.

 

Specialskolan för synskadade ett resurscenter

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Maria Hirvi-Ijäs Torsdag, 27 Mars 2014 11:27

I Finland föds varje år cirka 100 barn med synskador. En del av barnen är helt blinda, en del har nedsatt syn och en del har flerfunktionshinder. De flesta går i en vanlig skola, studerar och får en utbildning på samma sätt som sina seende jämnåriga. Vissa har ändå behov av specialstöd, men idag är det inte självklart att detta stöd kan erbjudas på ett smidigt och ekonomiskt hållbart sätt. I Magma pm 3 utreder docent Karin Linnanmäki situationen för Svenska skolan för synskadade och föreslår ett antal åtgärder som kan stärka resurserna och nätverken.

Läs mer

   

EU-valet – ett spännande och viktigt val

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Göran Djupsund Onsdag, 26 Februari 2014 16:18

EU-valet den 25 maj är i många avseenden mycket spännande och viktigt. Det som triggar spänningen är de kastvindar som präglat de politiska opinionerna sedan riksdagsvalet 2011. Mycket för att SFP har goda möjligheter att behålla sitt mandat men, även om det långt är beroende av hur aktivt det allmänna valdeltagandet blir, skriver professor Göran Djupsund i analys av konstellationerna inför Europaparlamentsvalet i maj. I senaste EU-val blev Samlingspartiet det största partiet men samtidigt kännetecknades valet av Sannfinländarnas enorma framgång och av socialdemokraternas, men speciellt centerns mycket dåliga resultat. Ett halvt år efter valet, i opinionsmätningar hösten 2011, hade dessa trender ytterligare stärkts; Samlingspartiet låg nära ett 25 procentigt stöd och Centerpartiet låg på historiskt sett låga 13,6 %. Vissa siade till och med om att centern skulle börja sjunga samma svanesång som systerpartiet i Sverige som för tillfället ligger under den svenska rösttröskeln på fyra procent.

Läs mer

   

Motståndet mot obligatorisk svenska har inte ökat, allt fler osäkra

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Magma Tisdag, 12 November 2013 10:53

Under de fem senaste åren har motståndet mot den obligatoriska svenskundervisningen inte ökat, utan minskat med en procentenhet. Däremot har osäkerheten spridit sig.

Läs mer

   

Finlandssvenskarna blir fler – tack vare tvåspråkiga familjer

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Magma Måndag, 28 Oktober 2013 12:25

– Det är uppmuntrande att antalet svenskspråkiga personer ökat med nästan 1 400 personer sedan år 2007. Det har skett ett positivt trendbrott, kommenterar folktingssekreterare Markus Österlund den färska statistiska rapporten om finlandssvenskarnas verklighet.

Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport har sammanställts av professor Fjalar Finnäs. Det är tionde gången som Folktinget ger en statistisk rapport om finlandsvenskarna.

Läs mer

   

Nordiska uppenbarelser

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Henrik Wilén Måndag, 30 September 2013 12:42

Det finns ett uttalat intresse för Norden i Europa som kan utnyttjas till ökad förståelse, skriver Henrik Wilén, generalsekreterare för Pohjola-Norden. Han har inspirerats av journalisten Bengt Lindroths bok om de nordiska länderna.

Läs mer

   

Svenska språköar och finska utskär

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Magma Fredag, 6 September 2013 09:06

1

Läs mer

   

Vad håller språköarna vid liv?

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Lina Laurent Fredag, 30 Augusti 2013 08:28

Språkö. Smaka på ordet. Ett språk, som utgör en ö, någonstans långt ute i havet, utan kontakt med omvärlden? Enspråkiga människor som isolerat sig för att bevara sitt modersmål? Eller en ö, med goda förbindelser till omvärlden, där man följer med och är en del av samhället runt omkring? En ö, där människor med olika språk och kulturell bakgrund bor och i olika grad är i interaktion med varandra.

Läs mer

   

Sida 1 av 7