Logga in

Sök

Arkiv Tema Kunskapen om islam behöver förbättras

Kunskapen om islam behöver förbättras

Är islam ett hot mot Europa? Det var temat för ett välbesökt Magmaseminarium den 28 mars. Vid seminariet medverkade professorerna Jørgen Nielsen, Köpenhamns universitet, Samim Akgönül, Université de Strasbourg, den amerikanske chefredaktör Christopher Caldwell, The Weekly Standard och docent Tuomas Martikainen, Helsingfors universitet.

1103_islamsemi_caldwell

Chefredaktör Christopher Caldwell anser att inflyttningen till USA inte är jämförbar med den muslimska flyttningsrörelsen till Europa.

Muslimsk sjävdefinition viktig

Professor Akgönül betonade att en definition av någon som muslim måste förstås i en vid bemärkelse. Han uppehöll sig kring en ny generation muslimer i Europa som idag är i yrkeslivet. Många av dem är födda i Europa och har fått sin utbildning i något europeiskt land.

– De har en europeisk identitet som de upplever som förenlig med en islamsk identitet.

Han framhöll betydelsen av att desa själva får definiera hurudana muslimer de är. Alla är det inte i religiös bemärkelse. Antalet sekulära muslimer är betydande. Han själv bor och verkar i Frankirke men har turkiska rötter.

– Därför klassas jag som muslim utan att någon frågat mig vilken min identitet är, sade Akgönül.

1103_islamsemi_akgonul

Frågan om ett islam som ett hot, besvarade han indirket med att säga att islam generellt sätt inte är ett hot. Men islamistiska företeelser kan upplevas som ett hot, liksom radikala religiösa riter.

Femton miljoner muslimer i EU-länderna

Antalet muslimer växer i EU-länderna. Men hur många de är svårt att veta exakt. En uppskattning är femton miljoner, eller 3,2 procent av befolkningen i EU. Detta gäller också för Sverige. I Finland är antalet muslimer över 40 000, vilket är mindre än en procent av hela befolkningen.

Enligt docent Tuomas Martikainen har muslimerna i Stor-Britannien det relativt väl ställt, däremot inte i Frankrike. En allmän iakttagelse han gjort är assimileringen i samhället inte fungerat väl. Ett exempel på detta är slutna, ghettoliknande gemenskaper. Endast i extrema fall har staten ingripit i t.ex. utövning av religion.

I Finland har muslimerna enligt Martikainen rätt väl kunnat organisera sig och integrerats i samhället. Finlands islamska råd driver muslimernas sak. Flera partier har muslimska kandidater i vårens riksdagsval.

____

Läs professor Jørgen Nielsens föredrag om islams expansion i Europa på engelska.

0 Kommentarer Add Comment

Skriv kommentar
Denna artikel är låst och går inte att kommentera längre.

busy