Liberalism

Magma står för liberala värderingar och upprätthåller kontakter till andra europeiska tankesmedjor och European Liberal Forum (ELF).


Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? – Tässä antologiassa yhdeksän kirjoittajaa tarkastelee demokratian kohtaloa eri näkökulmista.