Minoriteter

Magma följer med och jämför språkminoriteters verksamhetsförutsättningar i olika europeiska länder. Här kan du ta del av vårt växande material.

Svenskan dominerar ännu, men engelskan har en stor plats i många ungdomars liv. Så kan man sammanfatta del två av den svenskspråkiga ungdomsbarometer som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma.


Senaste Magma-studier på temat Minoriteter