Det hotade universitetet

De svenska universiteten befinner sig i kris. Men det är fel att tro att kris alltid måste medföra undergång. Den kan också leda till nytänkande.

Den turkiska frågan

”Tron att ett Turkiet som utestängs från den europeiska gemenskapen skulle kunna tjäna som en brandvägg mot kriserna i Mellanöstern är politiskt naiv”

Den socialdemokratiska tillbakagången

Finns det hopp om välfärdssamhället av svensk och nordisk modell? Ekonom-historikern Örjan Appelqvist argumenterar från vänster och förefaller tämligen pessimistisk: ”Marknadstänkandet, maktmyglet och skattefifflandet har smugit sig in som ett virus i välfärdsbyggets verksamheter. Till detta kommer att alla politiska partier anammar en nyliberal syn på budget- och finanspolitik som effektivt blockerar...

Vietnamkriget – ett sammelsurium av missförstånd?

Kaj Falkman är en god berättare och en styv analytiker. Han var som attaché på beskickningen i Hanoi med om krigets successiva upptrappning mot en kulmen i början av 70-talet och bidrog med sina rapporter hem till den svenska statsledningens tuffa hållning mot Washington.

Den svenska säkerhetspolitiska schizofrenin

När andra världskriget var slut, hade Sverige byggt upp ansenliga militära stridskrafter. De hade övats under krigsårens beredskapstjänstgöringar vid rikets utposter men aldrig kommit till verkligt bruk. Efter 1945 bestämde sig statsmakterna för att behålla en stark försvarskraft, enligt en politik som kunde kallas väpnad neutralitet.

Upplysningens klassiker under modern lupp

Stefan Björklund är upsaliensisk professor emeritus i statskunskap och expert på politisk teori.

Var det svenska någonting gott?

Den gamla Hegelska föreställningen att ett folks historia börjar först när folket i fråga har uppnått en egen statlig existens frodas alltjämt på sina håll. Den var ett nyttigt korrektiv till en äldre seglivad tanke att man borde söka folkets ursprung så långt tillbaka i tiden som möjligt, i ett arkaiskt eller rentav paradisiskt tillstånd.

Offret måste inte vara en godhjärtad människa

Hos människor som behandlas illa framträder ofta deras sämsta egenskaper. De kan bli griniga och gnälliga, retsamma, vildsinta. Man kan se det på tunnelbanan när föräldrar hunsar och härjar med sina barn. Barnen vill ge igen för nesan, förödmjukelsen. Det är svårt att inte tycka att det är deras rätt som barn. Det är en rätt de tar sig. För rätten finns ju inte. Rätten är en erövring, och följaktligen...

Om människan som art och resandet som konst

Människan är en resande varelse. Hon förflyttar sig inte bara, hon uppsöker platser där hon inte tidigare har varit. Det okända lockar henne, det mytiska leker henne i hågen. Enligt egen erfarenhet – av mig själv och flera andra – är det så att den lockelsen kan växa med stigande ålder. Barnet behöver trygghet, rotfasthet. Äldre kan lättare kapa förtöjningarna. Den sista resan måste alla göra, också...

Europa i gult och svart

Under senare år har jag lagt allt större vikt en boks utseende när jag gör mina bokinköp.

Ensam och radikal - till Strindbergs hundra års minne

Den 14 maj är det ett hundra år sedan Johan August Strindberg avled - detta Sveriges bidrag till världslitteraturen, vid sidan av Sankta Birgitta och assessorn i Bergskollegium Emmanuel Swedenborg (samt möjligen fröken Lagerlöf på Mårbacka, Värmland). Hans oroliga ande har sedan dess svävat över nejden, över landen och innanhaven.

Modernisterna visar oss det möjligas gränser

Johan Svedjedals bok Spektrum. Den svenska drömmen (Wahlström & Widstrand, 478 sidor, ill.) är ett sällan skådat akademiskt kraftprov. Författaren är professor i litteratursociologi vid Uppsala universitet och expert på bok- och förlagshistoria i – någorlunda – modern tid.