Jólasveinn håller Island i spänning

I dagarna avgörs om Island kommer att kunna inleda sitt julfirande som traditionen bjuder den 12 december i en atmosfär av samråd och lugn. Den morgonen anländer nämligen den första av Jólasveinnarna (" julgossarna, julmännen") från fjällen och lägger i bästa fall en liten gåva i en sko som isländska barn placerar i sina fönster. Detta förutsätter att barnet uppfört sig väl, annars blir det istället...

Borde Sveriges politiska karta ritas om?

Mycket av den politiska diskursen efter det svenska valet har på ett eller annat sätt handlat om Sverigedemokraterna, SD. Det gäller diskussioner om valsystem, om regeringsbildning, om talmansval och om riksdagens högtidliga öppnande, framför allt högmässan i samband med den, om utskottssammansättningen i riksdagen mm.

Islänningarna tveksamma till EU

Mitt i sommaren, i slutet av juli i år, inleddes Islands anslutningsförhandlingar med EU. Men huruvida Island faktiskt inom några år blir EUsfjärde nordiska medlem är fortfarande en mycket öppen fråga. Håller man sig till dagens opinionsströmmar blir prognosen onekligen negativ, bara ca en fjärdedel av väljarna på Island anger idag att de skulle rösta för medlemskap.

Stärk den nordiska språkförståelsen

För några år sedan antog de nordiska utbildnings- och kulturministrarna en deklaration om nordisk språkpolitik som bl a slår fast att nordbor ska kunna kommunicera med varandra, och då helst på ett skandinaviskt språk, dvs danska, norska eller svenska. Deklarationen hade sin bakgrund bl a i en oro över att just denna förmåga avtagit de senaste decennierna.

Väljer Island isolationismens väg?

Här i Reykjavik och Island kretsar mycket kring den ekonomiska krisen, kreppan. Alldeles speciellt sysselsätter man sig i dessa dagar med den sk. Icesavefrågan.
  • 1 (current)