Tänk på engelska och du räknas

Världens främsta tankesmedja är amerikanska Brookings, hävdar en rankinglista från University of Pennsylvania. Universitetet har rankat 6 600 tankesmedjor i världen med hjälp av en tusenhövdad internationell "jury". Många europeiska think tanks får goda placeringar, men detta förutsätter att de kommunicerar på ett världsspråk.

Brister i svenskspråkig mentalvård

Bristerna är stora i mentalvården på svenska särskilt i huvudstadsregionen, visar en ny Magma-studie. Patienterna upplever ofta att de måste tala finska för att tas på allvar eller för att komma vidare i vårdkedjan. Språkproblemen kan leda till missförstånd och risken för felaktig diagnos ökar när parterna inte förstår varandra.

En strid utan slut

"Jag är inte intresserad av konflikter mellan det onda och det goda, det är något för Hollywood. Verkligheten är inte svart-vit. Jag är fascinerad av konflikten mellan det goda och det goda, mellan det rätta och det rätta."

Hot mot yttrandefriheten

Är yttrandefriheten för stor eller för begränsad? Svaret beror på var i världen vi befinner oss. När vi i Finland läser rasistiska eller svenskfientliga inlägg på internet kan vi tycka att diskussionen alltför ofta löper amok. Eventuellt är det först nu, efter rättsprocessen mot Jussi Halla-aho, som prejudikat uppkommer och gränser spikas för vad som är acceptabelt på webben i vårt land.

Vanans makt

Våra liv är summan av våra vanor, skrev William James år 1892, och för att trotsa vanans makt tillbringade de påföljande decennierna med att utsätta sig för utmaningar och vedermödor av olika slag. William James blev aldrig lika känd som sin bror, den berömde författaren Henry James, men som äventyrare och amatörpsykolog visade William att det krävs viljestyrka för att övervinna inbitna vanor, men...

Den liberala revolutionen

Glöm landet lagom, Sverige har liberaliserats snabbare än något annat västland, utropade Svenska Dagbladet i våras. I konkurrens med Storbritannien gör Sverige anspråk på att vara landet som privatiserat och avreglerat mest de senaste årtiondena. Det här gör vårt västra grannland till ett verkligt Mekka för nyliberalismens förespråkare, som vallfärdar land och rike runt för att se hur privata företag...

På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten

I framtiden syftar ordet ”finlandssvensk” alltmer på en person som talar både finska och svenska ungefär lika bra oberoende av modersmål, visar en undersökning av elever i 26 svenska skolor runt om i Finland. Ju mer tvåspråkigheten breder ut sig, desto oftare blir ”finlandssvensk” och ”tvåspråkig” synonyma begrepp. Det innebär utmaningar för traditionella svenska institutioner.

Se upp för klyschorna!

Munviga populister illustrerar komplicerade samhällsproblem genom att komprimera dem till korta, snärtiga meningar. Samtidigt förenklas problemen och i värsta fall blir det omöjligt att föra en seriös diskussion. Att "invandrarna stjäl våra jobb" kan låta logiskt om man tror att antalet arbetsplatser är konstant, men sådan är inte arbetsmarknaden.

Med tankar som insats

Inom europeisk politik brukar ministrar eller parlamentariker från olika länder samlas för att utforma en gemensam linje. Linjen är sällan rät eftersom deltagarna når målet först efter mödosamma kompromisser. Vanligen skjuts avgörandet upp in i det sista tills en kris står för dörren som piskar de närvarande till ett beslut. Det blir knappast det bästa tänkbara för någon av de inblandande, men politik...

Orden kommer, orden går

"Jag" är det ord som förekommer oftast i svenska schlagers, visade en ordanalys i Språktidningens februarinummer. 320 låtar som deltagit i uttagningarna till Melodifestivalen under de tio senaste åren dissekerades, och det visade sig att den jag-centrerade kärleken låg på topp. Också "du" och "natt" förekom ofta, "värld", "tro" och "liv", likaså. "Finland", "måste" och "göra" är finska regeringspolitikers...

Allt är inte guld som...

Innovationerna är på modet här hemma och ute i världen. Innovationer ska lyfta företag, förbättra länders konkurrenskraft och öka hela EU:s slagkraft. I mitten av maj startar en innovationstävling i fem tävlingsklasser här i Finland. Den riktar sig till allt från mikroföretag till storbolag med syfte att spåra nya idéer och uppfinningar som är kommersiellt gångbara. De ska bana väg för framgång antingen...

Det hettar till i smedjan

26 mar 2012 | Björn Sundell
En strid har blossat upp kring en av USA:s mäktigaste tankesmedjor, det konservativa Cato-insitutet i Washington. I ett försök att öka inflytandet har två ägare stämt tankesmedjan, och rättsprocessen hotar nu trovärdigheten - det allra viktigaste för alla tankesmedjor.