Den syndige hjälten

Vilka krav ställer vi på hjältar? Hur felfri måste människan vara för att belönas med epitetet hjälte? Frågan har fascinerat författare och läsare genom tiderna, för alla vet att ingen människa är perfekt. Ändå envisas memoarförfattare med att framstå som långt bättre än de varit. Den religiösa litteraturen talar gärna tyst om stora gestalters mörka sidor för att inte skapa en disharmoni som försvagar...

Storleken avgör inte

När jag var ung fanns det ett litet sparbankskontor i en pytteliten röd stuga i Bemböle i Esbo, alldeles invid den gamla kaffestugan. Banken var så liten att den egentligen skulle ha hört hemma i Mumindalen, men den existerade faktiskt på riktigt. Den överlevde inte 1980-talets effektiveringsvåg, för det finns en gräns för vad som lönar sig. Därmed inte sagt att effektivitet alltid förutsätter stora...

Nordens förlorade paradis

Populismen uppstod som politisk rörelse i Norden innan den gjorde det på de flesta andra håll i Europa, via populistiska partier som slog rot i Danmark, Finland, Norge och Sverige redan på 1970-talet. Men det var först de dramatiska händelserna i fjol – bomben i Stockholms centrum och massakern i Oslo som fick nordborna och omvärlden att inse, att Norden inte är någon idyll, framhåller professor Bernd...

Amortera på lånet? Nej Tack!

Här i Finland är vi vana vid att lyfta bostadslån och sedan amortera av dem så småningom. Återbetalningstiden har förlängts med åren, men förr eller senare betalar Virtanen bort sitt lån. Så icke i Sverige. Svenssons kanske tog ett miljonlån på villan för fem år sedan, och om femton år är de alltjämt skyldiga banken en miljon. Svenska banker bjöd ut amorteringsfria lån i många år, men numera rekommenderar...

Västerlandet måste välja mellan krig och förintelse

Som ett resultat av Sannfinländarnas framgång i valet 2011 finns i riksdagen förespråkare för den västerländska civilisationens överlevnadskrig mot muslimerna, skriver Marianne Lydén i sin nyutkomna pamflett Jag är inte rasist.

Hälsa är mer än pengar

EU-kommissionen presenterade i november förslaget till nytt hälsoprogram för åren 2014–2020. Programmets mål är att främja medborgarnas hälsa och öka deras kunskaper. I tider då hela unionen ser ut att knaka i fogarna under trycket av den ekonomiska krisen känns målet som en fräsch fläkt. Allas vårt gemensamma EU bryr sig alltså om hur vi mår. Eller?

Sagan om Goldman Sachs

Historien om bankirfirman Goldman Sachs är den amerikanska drömmen i högsta potens. Judiska invandrare från fattiga förhållanden startade ett företag som blev en vinstmaskin. Investmentbanken blev så framgångsrik att dess chefer, en efter en, vandrade rakt in i maktens högborg Vita huset. I boken Money and Power beskriver William D. Cohan hur Goldman Sachs började styra först USA och sedan hela världen.

Språket på agendan i metropolen

I huvudstadsregionen bor 65 000–81 000 svenskspråkiga – antalet beror på vilka kommuner som räknas med. Den svenskspråkiga befolkningens åldersstruktur avviker från hela befolkningens. Särlösningar behövs för de äldres, för barnens och för de sjukas skull. Service på svenska kan lättare ordnas om befolkningsunderlaget omfattar en så stor del av regionens svenskspråkiga befolkning som möjligt.

Affärer eller business?

Engelskan dominerar som internt kommunikationsspråk i stora internationella bolag, men i företagsrelationerna mellan Finland och Sverige är svenskan alltjämt en merit. Svenska används ofta i kommunikationen med moder-, syster- och dotterbolag i Sverige. För den som vill göra karriär i dessa företag är svenskkunskaper en klar fördel, visar en studie som Magma låtit utföra. Studien omfattar ett stort...

Det våras för tankesmedjorna

20 sep 2011 | Björn Sundell
Även om "think tanks" har funnits i USA sedan 1950-talet togs begreppet "tankesmedja" i bruk i Norden först under 1990-talet. Här hos oss söker verksamheten alltjämt sina former, och det finns skillnader mellan smedjornas arbetssätt i exempelvis Finland och Sverige, skriver Björn Sundell, Magmas utredningsansvarige, i en personlig betraktelse.

En- eller tvåspråkiga lösningar?

Enspråkiga enheter garanterar den svenskspråkiga servicen, men ibland blir enheterna så små att kvaliteten lider. Tvåspråkiga lösningar har större resurser, men verksamheten tenderar med tiden att bli mer finskspråkig. Valet mellan en- och tvåspråkiga alternativ är inte lätt, men i en färsk Magma-rapport visar PL Linnea Henriksson vilka faktorer som måste beaktas för att utfallet ska bli så gott som...

Våra svajande liv

Seriösa beslutsfattare svajar hit och dit, styrda av irrationella krafter. De flesta av oss vill gärna framstå som kloka och rationella beslutsfattare som inte låter känslan, slumpen eller nyckerna styra besluten.