Strunta inte i pojkarna!

Den senaste PISA-undersökningen gav den finländska skolan rekordbetyg. En hög internationell ranking lockade utländska delegationer på skolbesök till vårt land, och det här berömmet minskade i sin tur intresset här hemma för en analys av vad som kunde göras ännu bättre. För alltid finns det ju rum för utveckling.

Frivillig svenska? En analys av de utbildningsrelaterade konsekvenserna

Europarådet konstaterade i april att språklagstiftningen i Finland inte fungerar i praktiken. Svenskans ställning hotas av allvarliga brister i undervisningen och av tjänstemännens svaga språkkunskaper. I en ny studie utreder Magma vilken kompetens dagens obligatoriska undervisning ger och analyserar konsekvenserna av ett eventuellt frivilliggörande av svenskan i finska skolor.

Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser

I samhällsdebatten ses invandringen ofta som en belastning. Invandrare tar lokalbefolkningens jobb och flyktingarna förorsakar sociala kostnader, hävdar de kritiska rösterna. Bland de negativa konsekvenserna här och på andra håll i Europa nämns ofta den sociala oron i invandrartäta områden och kulturkrockarna i mötet mellan egna och främmande traditioner. Svårigheterna skall inte underskattas, men...

Envisa islänningar

Än en gång säger Islands president Ólafur Ragnar Grímsson stopp till det så kallade Icesave-avtalet som dikterar hur skattebetalarna ska ersätta de miljardförluster som den isländska bankkraschen åsamkade Storbritannien och Holland. Det betyder att islänningarna får rösta om Icesave-avtalet en gång till.

Den obligatoriska svenskan – en historisk analys

Svenskans ställning i skolan har diskuterats många gånger under årtiondenas lopp. De politiska konstellationerna har varierat, men många av argumenten är återkommande, konstaterar Erik Geber i en färsk Magmarapport "Den obligatoriska svenskan i Finland - en historisk analys". Geber granskar argumentationen, debatten och processerna som lett till kritiska omröstningar i riksdagen om undervisningen i...

Alla älskar välfärdsstaten

"Välfärdssamhället är inte vår framtid, utan vårt arv. I dag söker vi andra former av livsmål", skrev den svenske sociologen och framtidsforskaren Lorenz Lyttkens i mitten av 1980-talet. Han var inte den första som förutspådde att nya mål och visioner skulle ersätta välfärdsideologin. Ända sedan 1970-talet har samhällsforskare utgått från att stödet för den nordiska modellen försvagas. Nya generationer...

Europas lyckligaste minoritet

Det är allmänt känt att Belgien är splittrat i två språkgrupper, valloner och flamländare, som grälar så intensivt att landet ofta saknar en funktionsduglig regering. Att Belgien dessutom har en tredje och mindre grälsjuk språkgrupp omtalas sällan. Men faktum är att de tyskspråkiga i östra Belgien har starkare grundrättigheter än de flesta språkliga minoriteter i Europa, och de är rätt nöjda med sin...

Hurra, Finland är bäst!

23 aug 2010 | Björn Sundell
Newsweek har korat Finland till världens bästa land, snäppet över Schweiz och Sverige. Den internationella jämförelsen utgår från bland annat utbildning, hälsa, livskvalitet och ekonomisk dynamik.

Efterlyses: Storsatsning på svenskt medieutbud

Ett livskraftigt språk baserar sig på flera hörnstenar. Hemmet ger barnet de första orden, skolan bygger upp en begreppsapparat som bär ut i vuxenlivet och medierna hjälper människan att följa med sin tid på sitt eget modersmål. Många nationella minoriteter saknar någon av hörnstenarna, och för dem blir det språkliga bygget labilt.

Lessons from the Icelandic Crisis

21 jun 2010 | Björn Sundell
What happened in Iceland in October 2008 has no parallel in history. The Icelandic economy crashed, following the collapse of the country's main banks. This led to Kreppa, Icelandic for crisis. The plunge was preceded by ten years of miraculous growth during which it seemed everyone would come out as a winner.

Finlandisering i ny tappning

9 mar 2010 | Björn Sundell
"Finlandisering" brukar användas som ett skällsord i väst. Nu lyfter amerikanska Foreign Affairs fram finlandiseringen som en modell för Taiwan i relationerna med Kina.

Framtidens Svenskfinland – livskraftigt eller uppgivet?

Hur mår det svenska i Finland år 2030? Magmas scenariorapport kartlägger fyra olika vägar mot framtiden. Utgångspunkten är optimistisk, men en positiv utveckling för det svenska kräver aktiva insatser på många plan.