Den finske fursten Pekka Herlin

Långt före Nokias Kari Kairamo och Jorma Ollila visade Konechefen Pekka Herlin att finländare kan lyckas på den internationella arenan. Herlin var en stor företagsledare. Enligt sonen Niklas var han också en usel människa och far.

Hur blåsa liv i ett döende språk?

Irland presenterade i slutet av 2009 utkastet till en officiell språkstrategi med målet att stärka den iriska språkminoritetens ställning. Irlands språkvision för år 2030 ska vända den negativa trenden.

Ekonomisk krishantering i Norden

Länge var Sveriges och Finlands ekonomier lika framgångsrika med hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet och låg inflation. Den ekonomiska krisen förändrade allt. Nu kryper skillnaderna fram.

Svenskans ställning i metropolen

Debatten har länge gått het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. För att föra in språkdimensionen i diskussionen lät Magma genomföra en utredning av svenskans ställning i metropolen som beaktar olika kommunkombinationer.

De tusen katastrofernas land

Hur ska den andliga kulturen och optimismen blomstra i Finland på 2010-talet? Den frågan tänker professor Pekka Himanen svara på nästa vår. Utredningsuppdraget kommer från statsminister Matti Vanhanen, finansminister Jyrki Katainen och kulturminister Stefan Wallin. Tummen ned för nattsvart, finsk pessimism, alltså. Och fram för framtidstron.

Nej, Finland är inte Japan

2 sep 2009 | Björn Sundell
Den ekonomiska krisen utlöser dramatiska förändringar i de länder som dyker djupast. Japan är bara ett exempel. Där ledde parlamentsvalet i slutet av augusti till en brakförlust för regeringspartiet. Finland uppvisar lika dystra ekonomiska siffror som Japan, men här sitter regeringen stadigt som hälleberget.

Sänk också restaurangmomsen!

24 aug 2009 | Björn Sundell
Det finns många goda argument för att sänka mervärdesskatten på restaurangbesök och bara ett argument emot.

Finland, Europas bäst bevarade hemlighet

16 aug 2009 | Björn Sundell
Vi finländare tycks vara rörande eniga om att vi måste förbättra bilden av vårt land ute i världen. Den som googlar efter ”Jorma Ollila Suomi brändi” hittar över 4 000 artiklar och diskussionsinlägg av vilka de flesta stöder tanken på att det okända Finland bör ges skarpare konturer och en positiv image. SuomiAreena-evenemanget i Björneborg i mitten av juli stärkte intrycket av att vårt stridbara...

En eller flera visioner?

Hur ser framtiden ut för det svenska språket i Finland? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot år 2030? Kommunförbundet och tankesmedjan Magma inleder ett scenarioprojekt i syfte att nå handlingssätt och strategier som säkerställer en svenskspråkig framtid i vårt land.

SFP tog revansch

8 jun 2009 | Björn Sundell
Vilketdera partiet faller ut ur Europaparlamentet, SFP eller Vänsterförbundet? Den frågan ställde chefen för de finska TV-nyheternas politiska redaktion, Olli Ainola, veckan före valet. Han fortsatte sin analys med att beskriva mardrömmen för SFP - först går EU-mandatet förlorat och sedan fortsätter nedförsbacken med att partiet åker ut ur regeringen efter nästa riksdagsval.

Avgörandets stund i landskampen Finland-Sverige

Länge var Sveriges och Finlands ekonomier lika framgångsrika med hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet och låg inflation. Den ekonomiska krisen förändrade allt. Nu kryper skillnaderna fram genom att Sverige valde bort euron och Finland gick med i den monetära unionen på 1990-talet. Man kan rent av säga att Sverige nu åker snålskjuts på Finlands bekostnad.

Respekten för främmande kulturer börjar i skolan

”Alla barn i världen ser på samma himmel, det tänker jag ofta på,” sjunger eleverna i klass 5b på festen som avslutar det mångkulturella feståret 2008-09. Eleverna i Blomängens lågstadieskola i östra Helsingfors har bekantat sig med högtiderna i fem av världens religioner. Projektet är unikt i Finland.