Stängda gränser och öppna

För närvarande är invandrarna i Helsingforsregionens 14 kommuner ungefär lika många som finlandssvenskarna, detta om man med invandrare avser dem som inte har finska eller svenska som modersmål. Klassificeringen kan diskuteras men är ändå intressant för dem som vill studera trenderna. År 2025 uppskattas nämligen antalet finlandssvenskar vara lika stort som nu, men invandrarna antas vara tre gånger...