Jesus, inc.

24 jun 2009 | Nils Erik Forsgård
George Bernard Shaw var en engelsk författare och essäist. Han hade en tanke eller en föreställning. Han trodde att man skulle söka efter Gud i trädgården, och han menade att sökandet efter Gud bäst tog sig uttryck i att man gräver med händerna i myllan.

Karleby hör inte till norra Finland

Björn Månsson skriver i Hbls ledare 17.6.2009 att "fallet med Karlebys orientering norrut eller söderut prövar språkklimatet i landet - och grundlagens tyngd."

Goda grannar i nöd och lust

17 jun 2009 | Björn Sundell
”Det har gått 200 år sedan Sverige delades och vi förlorade Finland.” Så inleder den svenska föreningen Norden sin antologi om finnar, finlandssvenskar och det förlorade landet. Sexton skribenter gläntar på dörren och försöker hjälpa svenskarna att återfinna Finland.

Pirater och feminister i fokus

10 jun 2009 | Helena Andersson
Som finlandssvensk har man alltid tacksam tagit del av utbudet av tidningar och tidskrifter från Sverige. Förutom den språkliga aspekten är det helt enkelt såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt överlägset det inhemska. Börjandes från Kalle Anka, Kamratposten, Okej, Veckorevyn och Damernas Värld som alltid kändes så mycket roligare, snyggare och smartare än Aku Ankka, Eos, SinäMinä och Me Naiset.

Ett ögonblick i sänder

27 maj 2009 | Nils Erik Forsgård
Föreställ dig detta. Du talar ett språk som saknar ord för norr och för söder, för väster och för öster. Språket saknar också ord för siffror och för begrepp som höger och vänster och för alla former av abstrakt tänkande. Språket har heller inga kvantifierande ord som "alla", "varje" eller "få". Om du är av manligt kön har detta samma språk tre vokaler och åtta konsonanter, men om du är kvinna har...

Invandrarna kan säkra isflaket

Kenneth Myntti tar fasta på Magmas undersökning om invandrares inställning till svenska i sin ledare i Vasabladet 20.5.2009

Utan Napoleonkrigen hade hela Finland talat svenska

Olle Josephson ägnar sig åt alternativ historieskrivning i Svenska Dagbladets språkspalt.

Finskt, svenskt, ryskt

Henrik Meinander skriver i Idag-kolumnen 11.3 i Hbl att svenska och ryska kunde ställas mot varandra i finska högstadier.

Finns den nationella identiteten?

Är en extra frysbox ett tecken på bristande integration, undrar David Wästerfors, doktor i sociologi.

Nu flödar magman

14 jan 2009 | Helena Andersson
Vasabladets ledare 14.1.2009 av Kenneth Myntti handlar om Magmas webbplats.
  • 1 (current)