Hard times for Europe

We live in hard times. As people and media seem to be able to swallow only one crisis at the same time, Syria, the Palestine-Israel conflict and murder in parts of Africa have been superseded by Mr. Putin´s actions and turmoil in Ukraine. Considering the participants in this seminar, I probably do not need to convince any of you about the importance of liberal values, especially in these days, when...

Reflektioner kring presidentämbetet

Våra presidenter har bemödat sig om sina kunskaper i svenska. Mauno Koivistos proletära bakgrund i Åbo hindrade honom inte från att anamma en närapå perfekt tvåspråkighet. Hans efterträdare Martti Ahtisaari lärde sig utmärkt svenska bland annat genom sin första utlandskommendering i Asien under svensk kyrklig regi. Tarja Halonen gjorde sitt bästa när jag för en del år sedan på anstiftan av Micce Franck...

Vi har de politiker vi förtjänar

Det är rätt dyrt att bli medlem av Finlands riksdag, därest man inte anser sig ha tillräcklig trovärdighet på gatan (street credibility) eller tror sig vara så känd och omtyckt att väljarna med nöje stöder invalet, dvs rittar dit rätt siffra.

Kunskap om världen

En fråga som under längre tid besvärat mig handlar om huruvida en finländare (även en svenskspråkig sådan!) kan få kunskap om omvärldens tillstånd enbart genom att följa med de nationella nyhetsmedierna. Svar tyvärr nej. Det är intressant är att försöka säga varför.

Dö på svenska - fråga om livskvalitet

Jag vet inte, har aldrig efterhört (det är lite sent) på vilket språk jag blev född. Det sägs att barn i mycket lite framskriden ålder tar intryck av omgivningens språkmelodi. Det hade rentav varit tänkbart att lära mig lite kinesiska, men knappast i det barnbördshus (sedermera nedlagt) vid Bulevarden i Helsingfors där händelsen ägde rum, vid en tidpunkt på dygnet som diverse kvacksalvare vid många...

Den politiska finlandssvenskheten

23 mar 2009 | Jörn Donner
Finlandssvenskheten som politiskt begrepp, "den politiska finlandssvenskheten" diskuteras rätt sällan.

Finlandssvensk - ett irrelevant begrepp

Det har sagts förut, det sägs nu, och det kommer att sägas framöver, men jag anser begreppet finlandssvensk vara irrelevant, missvisande och otidsenligt.
  • 1 (current)