Den kurdiske taxichauffören

För en tid sedan skulle jag i väg med ett tidigt flyg till Stockholm. I svinottan tog jag en taxi till fältet, och körningen visade sig vara chaufförens sista för natten. Jag var sömnig, han var pigg och pratglad. När vi kom fram var jag inte bara pigg, utan också glad. Utan att chauffören hade en aning om att han lade ut texten för en finlandssvensk språkforskare, som bl.a. sysslar med språkpolitik,...

Modersmålet i skolan

Vi som på olika sätt och inom olika områden arbetar med och för svenskan i Finland har redan länge uttryckt vår oro för den sjunkande färdighetsnivån i modersmålet hos ungdomar och unga vuxna. Vi vet att detta inte är något speciellt för unga finlandssvenskar, utan att samma slags språkliga osäkerhet också förekommer t.ex. på finskt håll.

Koll på språklagen

Den 1 juli träder den svenska språklagen i kraft. Länge har svenskans ställning i Sverige varit så självklar att den inte har behövt diskuteras, men nu har man efter ett några års förberedelser kommit till skott. Resultatet är en lag som i berömvärd svensk stil också berör landets språkliga mångfald. Svenska är landets huvudspråk, ett antal andra språk (bl.a. finskan) har minoritetsstatus och invånarnas...

Svenskans hemortsrätt i två länder

Vid Borgå lantdag lovade kejsaren Alexander I i sin regentförsäkran att vidmakthålla den lutherska läran, konstitutionen och ständernas privilegier i storfurstendömet Finland. Kejsaren själv talade franska och hade dessförinnan undertecknat ett dokument på ryska. För de församlade lantdagsmännen lästes talet upp på svenska. Med ett ord och ett pennstreck hade kejsaren kunnat förbjuda den lutherska...

Nordens kompletta och samhällsbärande språk

I ungefär tio års tid har nordiska språkforskare, ofta med en bakgrund i språkvården, ägnat tid och krafter åt språkpolitik. Det första kompletta språkpolitiska handlingsprogram som kom ut var det grönländska (2002). Som bäst skrivs ett handlingsprogram för finskan i Finland. Svenskarna, danskarna, finlandssvenskarna, ålänningarna, samerna (i Sverige), norrmännen, färingarna och islänningarna är redan...
  • 1 (current)