Finska kvinnor positivare till svenskan än männen

E2:s undersökning visar att synen på det svenska i Finland har hållits rätt stabil under det senaste decenniet och i jämförelse med Magmas egna opinionsundersökningar från år 2008 och år 2013 kan man inte notera några betydelsefulla förskjutningar i vare sig positiv eller negativ riktning. Läs mer!

Ett självständigt Katalonien otänkbart för Madrid

Det är demokratiskt såtillvida att de styrande i Barcelona anser självständighetsrörelsen vara en folkets och massornas rörelse, ett slags massornas uppror, där politikernas handlingar bara svarar mot ett folkligt krav eller behov.

Finland behöver karriärvägar på svenska

Utflyttningen till Sverige, framför allt från de svenskspråkiga delarna av Finland är en form av utflyttning som pågår lite så där i skymundan.

Ny artikelserie om det svenska i Finland

För fem år sedan presenterade Magma en framtidsstudie som tog sikte på året 2030. Magma har sedan våren 2009 presenterat 29 utredningar, tre pamfletter och fyra så kallade PM. Vad kan vi dra för slutsats idag?

En bok om motståndets Europa

Nils Erik Forsgårds senaste bok handlar om ett år i Europa, från maj 2014 till september 2015, om resor han gjort, böcker han läst, människor han mött.

Ögonblickets tyranni

Det är alltid en han eller en hon som dör. Det är alltid en han eller en hon som blir påkörd i trafiken. Det är alltid en han eller en hon som skrivit om havets väsen. Åtminstone tillsvidare.

Ung skall världen alltid vara

Jag föreställer mig att Världen av igår skall handla om Europa. Den handlar i allra högsta grad om Europa. Den borde vara obligatorisk sidoläsning i någon av gymnasiets kurser. Intelligent och briljant, analytiskt skrivet med fågelperspektiv. Världen av igår handlar om Europa från slutet av 1800-talet till andra världskrigets utbrott och judeförföljelserna. Det är: Europa speglat genom ett temperament.

Ny bok om Anders Chydenius – Ingens herre, ingens träl

Anders Chydenius var en bokstavstrogen präst som hyllade en samhällsfilosofi som baserades på upplysningens slagord frihet, jämlikhet och lycka. I både kronologisk och ideologisk mening kunde han mycket väl ha varit en av USA:s grundarfäder. Redan på riksdagen 1765-1766 tog han häftig strid för tanken att regeringen och statsmakten får sin fullmakt av folket.

The Sleepwalkers – How Europe went to War in 1914

Det har gått hundra år sedan första världskriget började, på sommaren 1914. Vem bar skulden för kriget? Var det bara Berlin? Eller var det också Sarajevo och S:t Petersburg, London och Wien?

Historien om en bil

Biltillverkaren Volkswagen fyller 75 år.

What is Liberalism today?

Liberalism is founded on a particular view of human nature and society. It is founded on the assumption that human beings are, first and foremost, individuals. But what we seem to lack today, all over Europe and perhaps partly as a result of a growing mobility, are milieus that easily can be defined as liberal.

Den europeiska nödvändigheten

Två notiser i daspressen för den 13.12.2012 för mina tankar till frågan om den europeiska nödvändigheten. Dagens Industri meddelar att José Manuel Barroso är förbannad på Sverige som under en lång tid sägs ha brutit mot reglerna för det svenska snusundantaget. I ett internt brev skriver Barroso att "Sverige har misslyckats med att förhindra export av snus till andra medlemsstater".