Idrottsfesten kom av sig?

17 jan 2012 | Olav Melin
Vi genomlever de sista dagarna före presidentvalet på söndag. Men de skälver inte. Kom idrottsfesten av sig innan den ens började? Det frågar sig chefredaktör Torbjörn Kevin I Åbo Underrättelsers ledare (17.1.)

Åland och Finland i otakt

Åland är inte Finland, men Åland är inte heller Svenskfinland. Det visar presidentkampen med bara dagar kvar, skriver chefredaktör Niklas Lampi i Ålandstidningens ledare (17.1.)

Presidentval inte likt andra val

16 jan 2012 | Olav Melin
Presidentinstitutionen i Finland är starkt förankrad i folket. Ett uttryck för det är bestämda förväntningar på presidenten. Presidenten ska inge förtroende, vara en representativ företrädare för sitt land och med sina åsikter vara ett föredöme. Presidentens maktbefogenheter som de senaste åren kringskurits rankas inte lika högt i den presidentvalsmätning bland landet svenskspråkiga som Taloustukimus...

Nationalspråksstrategin ska trygga de språkliga rättigheterna också i en föränderlig värld

Nationalspråksstrategin ska trygga de språkliga rättigheterna också i en föränderlig värld, skriver Statsrådets kommunikationsenhet i ett pressmeddelande 22.12.

Tvåspråkiga skolor ingen bra lösning

Utgångspunkten och normen i skolan borde i de flesta fall vara ett språk - en skola. Annars risk för att minoritetsspråkets ställning försvagas. Det skriver Ari Nykvist i en intervju med två spårkforskare i Meddelande från Åbo Akademi/18.

Paradigmskifte i synen på modersmålet en fara

Barbro Allardt Ljunggren,som är doktor i tvåspråkighetsforskning och jobbar som lektor vid Södertörns högskola i Huddinge i Sverige värnar om enspråkiga skollösningar i sitt inlägg i Hbl (19.12.)

Meet Ahmed: A Swedish-speaking Finnish Somali

Yle(8.12.) presenterar Ahmed Hassan, 27-år och nyvald ordförande för SU i Helsingfors.

Isänmaanrakkaus on suurempi voima kuin vihamielinen syrjintä

Sirpa Kähkönen bemöter i sin kolumn i Savon Sanomat (9.12.) beskyllningarna att finskspråkiga försvarar finlandssvenskarnas språkliga rättigheter.

Den goda viljan inte nog

Om alla bara sköter sin butik blir vården på svenska inte bättre. Marit af Björkesten kommenterar i Hbl:s ledare (3.12.) Johanna Westmans utredning Språket på agendan i metropolen:

En finsk tagg i svenska

Göran Skytte, som skriver op-ed kolumner (opposite the editorial) i Svenska Dagbladet har gästat Finland på talarturné och än en gång fascinerats över det bortglömda svenska i detta land.

Två enspråkiga områden plus ett tvåspråkigt?

I Vasabladet erinrar Viveca Dahl (27.11.) om förslaget om att Svenskfinland skulle bestå av två ensprpåkiga regioner och en tvåspråkig region.

Långsiktig språkstrategi livsviktig

14 nov 2011 | Olav Melin
Senaste vecka tillsatte statsrådet en styrgrupp, som under statsministerns ledning ska utveckla en långsiktig språkstrategi för våra två livskraftiga nationalspråk, finskan och svenskan. Det här skriver justitieminister Anna-Maja Henriksson på Sfp:s hemsida. Utgående från denna ska konkreta åtgärder vidtas under regeringsperioden.