Vakna !!!

Den 8 september 2010 gör Finlands statsminister ett kraftfullt utspel och säger att det behövs en språkrelaterad omtolkning av grundlagen, för i annat fall blir det omöjligt att göra förvaltningsreformer i de områden där det finns svenskspråkiga.

Politikers ”juristeri”

28 jun 2010 | Peter Lindbäck
Läste för en tid sedan en artikel i Hufvudstadsbladet om att "Esbopolitikern Bymans metrobesvär kostar skattebetalarna 100 miljoner euro extra", och det fick mig osökt att förstå att det inte är bara på "lilla" Åland som förtroendevalda ibland - eller egentligen alltför ofta - tycks ha problem med att hålla sig till politikens spelregler.

Ett nej skall motiveras

För en tid sedan stötte jag på en frågeställning som ligger kvar och mal. Måste, eller måste inte, Svenska kulturfonden och Konstsamfundet motivera sina beslut gällande stipendier och andra bidrag, framförallt då beslutet är ett nej.

Senaste nytt från ”Väst-fronten”

Vintern håller ett stadigt grepp om Åland och också den "finansiella kylan" gör sig gällande i landskapet, om än i begränsad omfattning och med en viss eftersläpning.

Landshövdingen som blir kvar

Den 19 juli 1919 tillsatte Statsrådet en kommitté - den så kallade Tulenheimokommittén -, med uppdrag att utarbeta ett förslag till en långtgående självstyrelse för länen i Finland, men redan i oktober samma år fick kommittén "kontraorder" om ett kompletterande och synnerligen brådskande uppdrag, nämligen att utarbeta ett förslag till självstyrelse för Åland.

Anonymitet föder censur ?!

"Hota att avslöja! Vilken pajas, avgå omedelbart. Vi behöver inte detta paller i lagtinget."

Nu blir Åland närande ... igen!

I min förra kolumn – "rädda vad som räddas kan" -, försökte jag "försiktigt" förklara att det finns en påtaglig risk att vi ålänningar håller på att förlora kontakten till det övriga Svenskfinland på grund av Ålands accelererande "västorientering". Kolumnen följdes upp av en nyhetsartikel i Tidningen Åland, som i sin tur resulterade i mer än tvåhundra kommentarer på tidningens hemsidor. Så, visst!...

Rädda vad som räddas kan?!

På Åland bor 27.000 ålänningar, som härstammar från 82 olika länder. Många av landskapets invånare kommer i och för sig från övriga Finland, men snart är klyftan mellan de på Åland boende och de i övriga Finland bosatta finlandssvenskarna total, eller i bästa fall endast katastrofal. Tro mig!

Åland orienterar sig västerut

2 mar 2009 | Peter Lindbäck
Åland är ett demilitariserat och självstyrt landskap med endast 27.000 invånare, fördelade på hela sexton olika kommuner. Av befolkningen har 92 % svenska som modersmål och 5 % finska som modersmål. De övriga drygt 800 invånarna på Åland utgörs av närmare 70 olika nationaliteter som representerar ca 50 olika språk.
  • 1 (current)